nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.09.2015 "Ketenoverleg ook voor boomkwekerij nuttig instrument"

Naast de veelbesproken malaise in de melk-, vleesvee- en varkenssector kampen ook andere land- en tuinbouwsectoren met een laagconjunctuur. Terwijl Brussel op 7 september overspoeld werd door duizenden misnoegde boeren, ventileerden Oost-Vlaamse boomkwekers hun frustratie over de slechte prijsvorming met een tractorcolonne door Wetteren. “Er is geen enkel verkoopkanaal dat nog goed draait”, zo klonk het. Nele Lauwers, tuinbouwconsulente bij Boerenbond, analyseert in Boer&Tuinder waar het schoentje knelt.

Met een lange tractorcolonne door Wetteren trokken de boomkwekers op dezelfde dag als de boerenbetoging in Brussel aan de alarmbel. “Nog even en we kunnen onze planten gratis weggeven”, zo klonk de noodkreet. Is de situatie echt zo dramatisch? Uit de sierteeltbarometer van sectororganisatie AVBS blijkt dat 65 procent van de bedrijven een winst- of omzetdaling aangeven, aldus tuinbouwconsulente Nele Lauwers. De sector probeert hier op in te spelen door minder bomen aan te planten, maar dat blijkt de slechte prijsvorming niet te kunnen keren. 

Het areaal bosbomen is de laatste 10 jaar met 25 procent gedaald, zo blijkt. Wat de laanbomen betreft zal het effect van minder planten pas later voelbaar zijn, aangezien deze bomen en struiken pas na 3 tot 5 jaar op de markt komen. Ook bij de boomkwekers heeft de Russische importban zich sterk laten voelen. “Als exporterend land voelen we de gevolgen erger dan bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk”, aldus Lauwers. “Deze landen waren belangrijke exportlanden voor Belgische bomen, maar geven nu de voorkeur aan eigen productie.”

Wat de binnenlandse markt betreft, zijn het vooral de besparingen bij de overheden die voor een dip aan de vraagzijde zorgen. “De aanbestedingen voor openbaar groen zijn nihil”, aldus Lauwers. “Ook de particuliere besteding is lager, enerzijds omdat de bouwkavels tegenwoordig kleiner zijn en de consumenten anderzijds meer besteden aan ‘dode materialen’ in hun tuin, ten koste van bomen, struiken en hagen.”

Vanuit AVBS zijn verschillende inspanningen geleverd, zo zegt Lauwers: “AVBS was vragende partij voor een verdere uitbouw van de exportcel bij het FAVV en is ook tevreden dat hier middelen voor komen. Samen met VLAM worden middelen uitgetrokken om promotie te voeren in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt gestreefd naar een soort ketenoverleg zoals in de voedingssector. Tenslotte is er nood aan afspraken tussen kwekers, met als doel een complementair en op die manier ruimer aanbod te kweken.”

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via