nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.10.2015 Kinderen leren over belang bodem via 'bodemhelden'

Via de campagne ‘Zoek de bodemhelden’ wil het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie kinderen meer bewustmaken van het belang van een gezonde bodem. Dit kadert in het Internationaal Jaar van de Bodem. “Naar schatting een kwart van alle soorten op aarde leeft onder de grond. Bodemdiertjes helpen mee bij het afbreken van organisch materiaal, maken de bodem vruchtbaar en veerkrachtig en zijn de ingenieurs van de bodemstructuur. Het zijn de onzichtbare helden van onze bodem”, sprak Vlaams minister Joke Schauvliege bij de lancering van de campagne.

De bodem is een ondergrondse wereld die bevolkt wordt door enorm veel organismen: bacteriën, schimmels, mijten, aaltjes, pissebedden, regenwormen, enz. Al die organismen zijn onderling verbonden en vormen samen de ‘bodemdiversiteit’. “Een kwaliteitsvolle, gezonde bodem is van kapitaal belang”, legt Schauvliege uit. “Zo is de bodem noodzakelijk voor onze voedselproductie en voor de productie van grondstoffen, brandstoffen, vezels en farmaceutische producten zoals antibiotica. Maar ook voor ons ecosysteem is de bodem cruciaal. Bodems zijn onmisbaar in de globale koolstofcyclus omdat ze een opslagplaats vormen voor koolstof. Daarnaast speelt de bodem een bufferende rol voor water. Zo vervullen bodems ook een belangrijke taak in het klimaatverhaal.”

Om die belangrijke taak aan kinderen te duiden, heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie de campagne ‘Zoek de bodemhelden’ gelanceerd. Op de website www.bodemhelden.be staat educatieve informatie over bodemleven met onder andere fiches van bodemdiertjes. Elk bodemdiertje heeft zijn taak. Er zijn opruimers zoals bodemschimmels, miljoenpoten of pissebedden die bladeren en plantenresten afbreken. Er zijn gravers zoals regenwormen en wroeters zoals mollen die in de bodem structuur aanbrengen en de bodem verluchten. Op basis van die fiches kunnen kinderen de diertjes in de bodem zelf identificeren en ze kunnen hun vondsten registreren op de website.

“Oktober is de opruimmaand bij uitstek. De bodem krioelt dan van leven en bedrijvigheid. Ideaal dus om erop uit te trekken naar een bos, weide of tuin om de bodem te ontdekken. Overal zijn er immers bodemhelden te vinden”, stelt de minister. Om de campagne te lanceren, speurde ze samen met de leerlingen van basisschool De Luchtballon uit Erembodegem de bodem af en registreerde hun vondsten op de website. De gegevens van de zoekactie worden visueel weergegeven op de kaart van Vlaanderen. Het is de bedoeling dat er een top vijf van de meest populaire en meest favoriete bodemhelden wordt gemaakt. En op het einde van de maand worden de actiefste gemeenten bekendgemaakt.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via