nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.06.2017 Klantgerichte aanpak is KBC's antwoord op calamiteiten

De portemonnee van boeren en tuinders ligt buiten, in weer en wind. De jongste jaren is hen dat al zuur opgebroken want de sector kreeg af te rekenen met storm- en hagelschade (o.a. in 2011, 2014 en 2016), wateroverlast in 2016, droogte in 2017 en tussendoor nog grote schade aan de fruitbloesems door late lentenachtvorst. Tussendoor rest nauwelijks tijd voor land- en tuinbouwbedrijven om te bekomen van de financiële opdoffers. FarmCafe polste bij Daniël Cromphout naar de wijze waarop KBC hier als grootste financier van de sector mee omgaat. Gelet op de hoogtes en laagtes die land- en tuinbouw kent, behalve door weersextremen ook door andere calamiteiten en gewoon al door de marktwerking, informeerde VILT bijkomend naar de flexibiliteit die er mogelijk is in de afbetaling van een krediet.

De weergoden zijn land- en tuinbouwers niet goed gezind. Herinner je de voorjaarsdroogte en pukkelpopstorm in 2011, de pinksterstorm in 2014, wekenlange wateroverlast in 2016 die in de fruitstreek eindigde met een storm die hagelnetten aan flarden rukte, enz. Ondertussen zijn we halverwege 2017, is de late lentenachtvorst eind april reeds erkend als een uitzonderlijk weersfenomeen en maakt het KMI deze week bekend of ook de droogte in aanmerking komt voor een vergoeding door het Landbouwrampenfonds. Heel wat land- en tuinbouwbedrijven voelen rechtstreeks de impact van de grillen van de weergoden.

Een boerderij is geen KMO waar het productieproces volgens geijkte standaarden verloopt en minutieus bijgestuurd kan worden. Een landbouwer die gewassen teelt in de buitenlucht krijgt daarentegen met externe factoren te maken waarop hij weinig of geen vat heeft. Denk aan het weer en daarmee samenhangend de ziekte- en plaagdruk. Hij kan zijn voorzorgen nemen, bijvoorbeeld door een hagelnet te plaatsen boven een fruitplantage of een ziektebestrijding en halmversteviging uit te voeren in granen, maar het risico op een oogstmislukking is nooit helemaal uit te sluiten.

Verliezen één of meerdere teelten de strijd tegen de natuurelementen, dan weegt dat op de liquiditeit van een landbouwbedrijf. De vraag is dan hoe de kredietverstrekker van de landbouwer in kwestie daarmee omgaat. Naar aanleiding van de heersende droogte die al voorafgegaan was door nachtvorstschade liet Crelan weten dat landbouwcliënteel kan verzoeken om gedurende één jaar enkel intresten te betalen op zijn krediet en de kapitaalaflossing op te schorten. FarmCafe ging met die vraag in eigen huis te rade aangezien FarmCafe een door KBC ontwikkeld internetplatform is waar landbouwers hun vragen kunnen richten aan experten. Daniël Cromphout, expert-adviseur ondernemers in land- en tuinbouw bij KBC, legt uit hoe de grootste financier van de sector met de financiële impact van weersextremen omgaat.

“We geloven sterk in een geïndividualiseerde aanpak, waarbij we samen met de kredietnemer op zoek gaan naar een oplossing op zijn of haar maat. Alleen al om reden dat extreme weersfenomenen een regionaal sterk verschillende impact kunnen hebben, heeft dat de voorkeur.” De kredietaflossingen tijdelijk opschorten, is een mogelijkheid maar volgens Cromphout zeker niet altijd de juiste aanpak. “Eigenlijk moet je steeds een totaal beeld hebben over de volledige kredietverlening om op korte termijn geen stappen te zetten die op langere termijn schadelijk kunnen zijn.” KBC wil daarin zeer transparant zijn, benadrukt Daniël Cromphout, “zo communiceren we duidelijk wat de kostprijs van een bepaalde ingreep is, zowel op korte als op lange termijn.”

Land- en tuinbouwers die zich nu zorgen maken over de impact van de nachtvorst of de droogte op hun bedrijf nemen best contact op met hun relatiebeheerder bij de bank. “Bij KBC anticiperen we ook door zelf bedrijven die in moeilijkheden dreigen te komen proactief te contacteren”, zegt Cromphout. Los van acute problemen door weersextremen of andere calamiteiten (EHEC-crisis, Rusland-boycot, enz.) streeft KBC, vooral bij grotere investeringsprojecten, naar meer flexibiliteit in de kredietconstructie. “We hebben daar oplossingen voor”, aldus Cromphout, “maar iedere landbouwer moet vooraf zeer goed geïnformeerd worden rond kredietformules zoals wentelkredieten. Van je bankier enkel een tarief ontvangen van een krediet met vaste rente is niet meer van deze tijd.”

De land- en tuinbouw is zeer sterk geprofessionaliseerd de jongste jaren en de financiers moeten volgen. Een andere vaststelling is dat de investeringsbedragen in de verschillende deelsectoren fors toegenomen zijn. “In combinatie met de grote prijsvolatiliteit van landbouwproducten maakt dat van wentelkredieten een financieringsvorm die voor een landbouwer minstens even interessant is als voor een KMO-bedrijfsleider. Zo’n wentelkrediet geeft vrijheid in de kapitaalaflossing. Die verloopt in trappen, bijvoorbeeld één vijfde na drie jaar bij een krediet op 15 jaar. En je kan voor een deel van de ontleende som nog altijd een gewoon investeringskrediet afsluiten.”

In land- en tuinbouw en zeker in deelsectoren als de varkenshouderij waar de marges sterk kunnen schommelen, is het in de ogen van de KBC-expert haast absurd om met een vaste maandelijkse afbetaling van een krediet te werken. Daniël Cromphout: “Er zijn veel betere kredietformules denkbaar waarbij er meer afgelost wordt wanneer de marge hoog is en minder bij een krappe marge. KBC biedt bijvoorbeeld het Agroflex-krediet aan dat aan de landbouwer een joker geeft die hij inzet om een jaar uitstel van kapitaalaflossing (aan dezelfde intrestvoet als het lopende krediet) te bekomen, en daarnaast werken we dus ook met wentelkredieten. Dat laatste instrument is in de KMO-wereld veel gekender dan in de landbouw terwijl het eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn. Ook KMO’s kennen goede en slechte jaren, maar het verschil tussen de twee is veel groter in land- en tuinbouw.”

Bron: FarmCafe / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via