nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2018 “Klimaat- en energieplannen ‘21-‘30 moeten krachtiger”

Het klimaatrapport van de VN dat onlangs bekendgemaakt werd, toont aan dat de tijd dringt om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Daarom vragen de adviesraden SERV, Minaraad en SALV aan de Vlaamse regering om de ontwerp klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken en zo Vlaanderen op het juiste spoor te zetten naar een koolstofarme maatschappij. “Wij adviseren hierbij om vooral in te zetten op de kilometerheffing voor alle voertuigen, de versnelde energierenovatie van woningen en het wegwerken van hinderpalen voor hernieuwbare energie”, klinkt het.

Het nieuwe klimaatrapport van de VN dat eerder deze maand werd voorgesteld, schetst een eerder somber beeld: geen enkele regering ter wereld is ook maar een beetje op weg om haar belofte te verwezenlijken, met name een opwarming van de aarde te vermijden met meer dan anderhalve graad Celsius in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Drie adviesraden – de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Minaraad) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) – vragen een krachtiger beleid en meer doortastende plannen van de Vlaamse regering om de milieudoelstellingen van het Verdrag van Parijs mee te realiseren.

“Onze algemene conclusie luidt dat de huidige plannen extra acties, centen, cijfers en draagvlak nodig hebben om de energie- en klimaattransitie naar een koolstofarme maatschappij op het juiste spoor te kunnen zetten en om zo de doelstellingen van het Verdrag van Parijs mee te realiseren”, klinkt het. “Er zijn namelijk duidelijke indicaties dat de intenties en acties uit de plannen zullen tekortschieten: de uitdagingen zijn bijzonder groot ten opzichte van de evoluties in het verleden en er worden in verhouding tot de uitdaging wellicht onvoldoende nieuwe maatregelen of versterkingen van bestaande maatregelen voorgesteld.”

De SALV, Minaraad en SERV vragen concreet om de plannen en het beleid al in deze legislatuur krachtiger te maken. “Dat kan door een stevigere onderbouwing, betere processen en een paar forse versnellers voor de transitietrein”, laten de adviesraden weten. De raden adviseren hierbij om vooral in te zetten op de kilometerheffing voor alle voertuigen, de versnelde energierenovatie van woningen en het wegwerken van hinderpalen voor hernieuwbare energie. “Wij suggereren ook om nieuwe of hernieuwde acties te verkennen om zowel huishoudens als bedrijven aan te zetten hun totale koolstofvoetafdruk te verminderen.” In de nabije toekomst willen de raden graag actief meewerken aan de onderbouwing en voorbereiding van het energie- en klimaatbeleid en aan de organisatie van overlegprocessen errond.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via