nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.11.2017 "Klimaatengagement Parijs nu vertalen in daden"

Voor de drieëntwintigste keer buigt de wereld zich tijdens een bijeenkomst van de Conference of Parties (COP) over hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze planeet ook voor de toekomstige generaties nog bewoonbaar blijft. In Bonn wordt van de 193 landen die het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden verwacht dat ze duidelijk maken hoe groot hun ambities twee jaar na het akkoord nog zijn. Voor België is federaal energieminister Marie-Christine Marghem aanwezig.

Door de wereldwijd massale uitstoot van broeikasgassen dreigt onze planeet binnen enkele generaties onleefbaar te worden. De inspanningen om de opwarming tegen te houden, zijn tot nu toe volstrekt ontoereikend om een sterke opwarming met 1,5 of meer graden te vermijden. “Iedere stap voorwaarts is tot nu toe te traag gezet”, aldus de Belgische topklimatoloog Jean-Pascal van Ypersele, die in de marge van de COP23 de uitdaging nog eens haarscherp formuleert: “Als we zoals nu 40 miljard ton CO2 per jaar blijven uitstoten, resten ons 25 jaar. Tegen dan moet dat nul zijn. Punt aan de lijn.”

Twee jaar geleden kwamen 193 landen in Parijs tot een akkoord om een poging te doen de opwarming te beperken tot 1,5 graden. Hoe ze dat exact zullen doen, moeten ze tijdens de klimaatconferentie van volgend jaar in Polen uit de doeken doen. Tijdens de COP23 in Bonn, die deze week plaatsvindt, is het vooral de bedoeling dat ze nog eens duidelijk maken hoe groot hun ambities zijn. Ons land herbevestigt in Duitsland bij monde van federaal energieminister Marghem “haar gehechtheid” aan het akkoord van Parijs.

"Het Interfederaal Energiepact 2030-2050 - een initiatief van de vier ministers van energie van ons land dat eind dit jaar wordt afgerond - zal het geïntegreerd nationaal Energie-Klimaatplan 2030 voeden", aldus Marghem. "Dit plan moet België eind 2018 in conceptvorm, en eind 2019 als definitief document, aan de Europese Commissie voorleggen. Het pact wil in nauw overleg met alle betrokkenen een breed gedragen langetermijnvisie op het Belgische energiebeleid weergeven. Een zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening waarborgen staat hierbij voorop."

Vanuit Vlaamse hoek roept minister Joke Schauvliege iedereen alvast op om zelf actie te ondernemen. "Vlaanderen gelooft heel sterk in het engagement en de kracht van niet-statelijke actoren, zoals burger- en milieubewegingen of ngo's, en de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van de klimaatproblematiek", zo klinkt het. "Daarom wil Vlaanderen dat deze spelers actief worden betrokken bij de onderhandelingen. En dat er wordt onderzocht wat hun rol is bij de uitvoering van het klimaatakkoord."

"Onze Belgische en Vlaamse ministers van Milieu moeten alsnog dringend hun huiswerk maken om de gevolgen van de klimaatopwarming de baas te blijven", repliceert Laurien Spruyt, co-voorzitster van de Klimaatcoalitie, het nationaal platform van een 60-tal leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en sociale organisaties die ijveren voor een klimaatvriendelijke samenleving. "Ze moeten een ambitieuzer en sociaal rechtvaardig beleid voeren in eigen land en een ambitieus klimaatplan 2030 opstellen. Het is nu al duidelijk dat wanneer de nationale klimaatplannen naast elkaar worden gelegd de doelstellingen van Parijs niet gehaald worden. Daarom is het belangrijk om de ambitie van deze plannen op de COP24 in Polen te verscherpen."

Bron: Belga / De Standaard / MO*

Volg VILT ook via