nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.11.2017 Klimaatonderhandelaars akkoord over Talanoa-dialoog

De klimaatconferentie in Bonn is afgelopen week beëindigd met de officiële lancering van de zogenaamde Talanoa-dialoog. Die moet ervoor zorgen dat komend jaar de verbintenissen die de staten zijn aangegaan geëvalueerd worden, zodat de inspanningen opgevoerd kunnen worden. Nog dit weekend maakte de Europese Commissie bekend dat de EU voor het eind van 2017 het amendement van Doha zal ratificeren. Met die handeling wil de EU haar engagement aan de strijd tegen de klimaatverandering tonen.

De klimaatonderhandelaars waren bijna twee weken aan het werk in Bonn, met als bedoeling vooruitgang te boeken in de uitvoering van het akkoord van Parijs. De voorschriften voor uitvoering moeten rond zijn uiterlijk tegen de volgende klimaattop, die van eind december 2018 in het Poolse Katowice. Maar een doorbraak op dit vlak kwam er in Bonn niet. 

De huidige verbintenissen om broeikasgassen te beperken, zouden nog steeds leiden tot een opwarming van meer dan 3 graden. Het klimaatakkoord van Parijs daarentegen bepaalt dat de opwarming "duidelijk" onder 2 graden moet blijven, zelfs onder de 1,5 graden. Om landen ertoe aan te zetten hun engagementen in de strijd op te voeren, worden tussentijdse gesprekken ingevoerd, de zogenaamde Talanoa-dialoog. Over de vorm daarvan raakten de onderhandelaars in Bonn het wel eens.

Samengevat komt de dialoog neer op drie vragen: "Wat is de huidige situatie? Waar willen we naartoe? En hoe moeten we daar raken?". Daarbij zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden met het speciaal rapport van een internationale expertengroep, verwacht in 2018, over de gevolgen van de opwarming van de aarde met 1,5 graden.

Net na de beëindiging van de klimaattop maakte de Europese Commissie bekend dat de Europese Unie nog voor het einde van 2017 het amendement van Doha bij het protocol van Kyoto wil ratificeren. Het amendement van Doha, aangenomen in december 2012, legt aan de geïndustrialiseerde landen een reductie van de uitstoot van broeikasgassen op voor de periode 2013-2020. Voor ons land betekent het een reductie van de uitstoot met 18 procent in 2020 tegenover het referentiejaar 1990.

Het amendement is nog niet van kracht omdat er nog niet genoeg ratificaties zijn. Dinsdag raakte bekend dat België het amendement heeft geratificeerd, net als Duitsland, Spanje en Zweden. Polen remde het proces nog af, maar heeft blijkbaar zijn groen licht gegeven in Bonn.

"De beslissing om snel het amendement van Doha te ratificeren toont ons engagement voor de internationale klimaatactie en toont dat de EU zijn beloften nakomt", stelt de Commissie. Ze herinnert er bovendien aan dat de EU in 2016 reeds haar doelstellingen van 2020 heeft behaald en zelfs overschreden, door de uitstoot van broeikasgassen met 23 procent te hebben verminderd.

Over de beloofde steun van rijke landen aan arme landen zijn in Bonn tot slot geen definitieve beslissingen gevallen. Dat punt op de agenda is vooruitgeschoven naar de klimaattop van volgend jaar in Polen. De minst ontwikkelde landen of MOL's hebben vrijdagavond wel Duitsland, Zweden en België bedankt voor hun financiering van het Adaptiefonds en het Fonds voor de Minst Ontwikkelde Landen.

De MOL-groep hoopt dat "andere landen in hun voetsporen treden en vaart zetten achter hun financieringsbeloftes, zodat de ontwikkelingslanden de steun krijgen die nodig is om hun financieringstekort te overbruggen, dat maar blijft toenemen". De landen wijzen verder op de verliezen en de schade die de klimaatverandering aanricht in arme en kwetsbare landen. "We zullen niet in staat zijn om onze bevolking uit de armoede te trekken als we onze schade en verliezen niet efficiënt aanpakken, en daarom hebben we nood aan steun."

Bron: Belga

Volg VILT ook via