nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.03.2015 Klimaatverandering brengt voedselveiligheid in gevaar

Klimaatverandering kan de voedselveiligheid op verschillende manieren in gevaar brengen. Professor Mieke Uyttendaele (UGent) en Nynke Hofstra (Wageningen University & Research Centre) bundelden de voornaamste wetenschappelijke bevindingen in een speciaal nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Food Research International. Aanleiding is de afronding van het door de Europese Unie gefinancierde Veg-i-Trade-project, waaraan 22 partners uit tien landen hebben meegewerkt.

"We hebben gemerkt dat wanneer het warmer wordt, er ook een hogere kans is op besmetting en groei van ziekteverwekkende kiemen", zegt professor Uyttendaele van de vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van de UGent. "Ook maken schimmels meer kans, waardoor er mogelijk ook meer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zullen worden om ze te bestrijden. In geval van hevige regenval kan door buiten de oevers tredende rivieren het irrigatiewater of de teelt zelf besmet worden met ongewenste darmbacteriën. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Sterke UV-straling door de zon en de vele bacteriën die van nature aanwezig zijn op de plant kunnen deze ongewenste kiemen ook snel uitschakelen."

Uyttendaele coördineert namens de UGent het Europese Veg-i-Trade project. Een consortium bestaande uit 22 partners (universiteiten, onderzoekscentra en het bedrijfsleven) onderzocht de impact van de klimaatverandering en globalisering op de voedselveiligheid van verse groenten en fruit. In dat kader is er onderzoek verricht naar virussen zoals norovirus, bacteriën zoals salmonella en E. coli, schimmeltoxines, en residuen van bestrijdingsmiddelen op verse groenten en fruit.

Omdat klimaatverandering zowel voor de voedselzekerheid als voor de voedselveiligheid gevaren inhoudt, moeten de huidige controlesystemen die toezien op de kwaliteit en onze voeding aangepast worden. "Expertbevraging uitgevoerd binnen het Veg-i-Trade project toont aan dat de vereiste aanpassingen en de capaciteit om dit te verwezenlijken verschillend zullen zijn voor verschillende regio's of naargelang het type bedrijf."

Veldstudies en statistische analyses tonen een verband aan tussen besmetting van groenten en fruit en klimaatvariabelen zoals temperatuur en neerslag. Maar de onderzoekers zeggen dat er rekening gehouden moet worden met verschillende scenario's, waarbij er regionale verschillen kunnen optreden. “We bekijken wat de invloed is als het klimaat op een bepaalde manier verandert. Dit is al jarenlang een standaardprocedure in klimaatonderzoek, maar werd nog nauwelijks toegepast op het vlak van voedselveiligheid”, zegt Nynke Hofstra van Wageningen Universiteit.

Uit een eerste studie rond groei en productie van schimmeltoxines bij tomaten blijkt uit een dergelijke scenarioanalyse bijvoorbeeld dat voor Polen een verhoogd risico op besmetting wordt verwacht aan het einde van deze eeuw, terwijl het in Spanje misschien zelfs te warm wordt voor schimmels. Het gevaar op infecties schuilt bovendien in ander voedsel: ook via vis en schelpdieren kunnen we door klimaatverandering in contact komen met ongewenste kiemen of toxines.

Meer info: Food Resaerch International

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via