nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.12.2017 Klimaatverandering heeft reeds impact op Vlaamse natuur

De Natuurindicatoren 2017, het jaarrapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), stelt dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de klimaatverandering een impact heeft op de natuur in Vlaanderen. Zo breiden verschillende Zuid-Europese libellensoorten zich uit naar het noorden. Bij een aantal bomen, waaronder de berk, is er een verschuiving merkbaar in het piekmoment van de stuifmeelproductie. Ook de bladontwikkeling bij beuk en eik komt vroeger in het jaar op gang wanneer het voorjaar zacht is. Een verlenging van het groeiseizoen lijkt op het eerste gezicht positief, maar het is onduidelijk wat dit betekent voor de boomvitaliteit.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat klimaatverandering een impact heeft op de biodiversiteit in Vlaanderen. Dit uit zich zowel in temporele veranderingen (bloeiperiode, aankomst van trekvogels, …) als in ruimtelijke verschuivingen. Zuid-Europese libellensoorten die tot 1980 onbekend waren in Noordwest-Europa duiken hier nu op. Ondanks jaarlijkse schommelingen, meestal te wijten aan ongunstige weersomstandigheden tijdens de vliegtijd, is deze trend duidelijk en significant. Nooit eerder werden soorten als de vuurlibel en de zuidelijke keizerlibel op zo veel locaties in Vlaanderen waargenomen als in 2016.

De jaarlijkse rapportering over de natuurindicatoren door INBO bevat nog meer voorbeelden van de impact die de klimaatverandering heeft op de biodiversiteit. De piek in stuifmeelproductie van berk toont een significante vervroeging over de jaren heen. Voor deze boomsoort lag de piek in de periode 1975-1985 rond 21 april, terwijl die in de periode 1995-2016 meer dan een week vroeger viel. De laatste tien jaar zijn de fluctuaties beperkter. Ook de bladontwikkeling bij eik en beuk vertoont wijzigingen. Het uitlopen van beide soorten gebeurt vroeger in warme jaren. In een warm voorjaar zoals in 2007 was dit bij eik tien dagen vroeger. Bijgevolg vervroegt en verlengt het groeiseizoen van bomen. De langetermijngevolgen daarvan zijn nog onduidelijk.

Meer info: Natuurindicatoren 2017

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via