nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.06.2017 Koeien slaan op de vlucht voor everzwijnen

Van everzwijnen is geweten dat ze verzot zijn op maïskolven. Behalve op akkers komt schade ook voor in weiden want de dieren woelen de graszode om in hun zoektocht naar regenwormen en insecten. In Korbeek-Dijle werd een landbouwer geconfronteerd met nog een heel andere vorm van wildschade. Zijn koeien werden opgeschrikt door de evers en braken uit de weide. Een stier belandde in de beek maar kon gered worden. Landbouwer Dirk Michiels laat aan ROB-tv verstaan dat hij er genoeg van heeft: “Gelet op de dichte bebouwing in deze streek is de ruimte voor everzwijnen veel te klein. Ze komen hun voedsel zoeken in landbouwgebied.”

In Korbeek-Dijle zijn 35 koeien uit hun weide gevlucht nadat ze zijn opgeschrikt door everzwijnen, die vermoedelijk uit natuurgebied De Doode Bemde uit Neerijse komen. De koeien braken door de omheining. Een stier was er slechter aan toe en belandde in een diepe beek, maar hij kon gered worden. Het is niet de eerste keer dat de vleesveehouder problemen heeft met wilde dieren maar dit is wel een heel atypisch geval van wildschade. Meestal gaat het om schade aan teelten.

Landbouwer Dirk Michiels vindt dat landbouw niet de dupe moet worden van natuurbescherming. Aan ROB-tv verklaart hij: “Ik ben het beu. Wij zijn hier als landbouwersfamilie al generaties lang actief. In deze streek is er door de dichte bewoning te weinig ruimte voor de everzwijnen om te gedijen. Ze moeten hun voedsel in het landbouwgebied zoeken.” Michiels is ook bang dat wandelaars of kinderen die naar school fietsen op een dag botsen op een zeug met jongen.

Boerenbond steunt de landbouwer en stelt voor dat jagers meer mogelijkheden krijgen om een hoger afschot van everzwijnen te bekomen. “Zijn we het evenwicht tussen landbouw, natuur en omgeving niet kwijt als we zien dat everzwijnen buiten natuurgebied schade berokkenen aan landbouwers, en binnenkort ongetwijfeld ook aan buurtbewoners”, zegt regioconsulent Nick François.

Het kabinet van minister Joke Schauvliege laat weten dat landbouwers na een schadegeval beroep kunnen doen op jagers. Bestrijding kan voor de meeste wildsoorten enkel nadat de schade al aangericht is, maar het laat wel toe om ook buiten de reguliere jachtperioden iets aan het probleem te doen. Als de dieren afkomstig zijn uit een natuurgebied waar niet gejaagd mag worden, dan kan een landbouwer ook proberen om een schadevergoeding te bekomen. We schrijven ‘proberen’ omdat daar een resem voorwaarden aan verbonden zijn, zoals voorzorgsmaatregelen om de schade te voorkomen.

Lees 'Wat bij schade?' op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bron: ROB-tv

Beeld: ROB-tv

Volg VILT ook via