nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.10.2017 Komt er bijzondere commissie naar Monsanto Papers?

De Europese sociaaldemocraten willen dat het Europees Parlement een bijzondere commissie in de steigers zet die in de nasleep van de zogenaamde Monsanto Papers moet onderzoeken hoe de Europese Unie gewasbeschermingsmiddelen goedkeurt. Volgens Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) mag het niet enkel gaan over de kwestie Monsanto. “Het hele beslissingsproces rond de goedkeuring van toxische substanties moet in kaart gebracht worden zodat we de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek kunnen verzekeren.”

De bijzondere commissie moet onder meer onderzoeken of de rapporten van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over glyfosaat beïnvloed werden door Monsanto. Beide agentschappen kwamen tot de conclusie dat er geen link kan worden gelegd tussen de onkruidverdelger en kanker. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) zag die link echter wel. Op basis van de conclusies van EFSA en ECHA stelde de Europese Commissie een verlenging van de vergunning van glyfosaat voor.

"Maar we moeten verder gaan dan enkel dit dossier", meent Van Brempt. "De commissie moet ook de procedures voor de goedkeuring van andere toxische substanties (pesticiden en biociden) kunnen analyseren." Daarom wordt volgens haar een bijzondere commissie bepleit, en geen onderzoekscommissie. Die zou zich enkel mogen buigen over fouten die gemaakt werden in de beoordeling van glyfosaat. "Het is de bedoeling dat we het hele beslissingsproces in kaart kunnen brengen, de transparantie van de instellingen kunnen verhogen en de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek kunnen verzekeren."

De sociaaldemocraten vormen de tweede grootste fractie in het parlement. Een bijzondere commissie wordt door het parlement opgericht op voorstel van de conferentie van de fractievoorzitters. De groene fractie is vragende partij voor een parlementaire onderzoekscommissie naar de Europese besluitvorming rond het verlengen van de vergunning voor glyfosaat. "We hebben al vaker onze ernstige zorgen geuit over de vraag of alle regels wel zijn gerespecteerd. Zowel de Europese Commissie als EFSA en ECHA moeten zich afvragen waarom wetenschappelijke studies die aantonen dat glyfosaat gevaarlijk is, werden genegeerd", zegt Bart Staes (Groen). Daarnaast moet de commissie ook voorstellen formuleren om de besluitvorming transparanter en objectiever te maken.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via