nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.03.2015 Kortweg Natuur kort keten van akker tot bakker in

In Haspengouw is een nieuw Kortweg Natuur-teeltjaar feestelijk geopend met een bijeenkomst van alle spelers uit het korte ketenconcept: boeren, molenaar en bakkers. Het kwaliteitslabel voor brood dat gemaakt is van lokaal geteeld biologisch graan werd in 2013 in het leven geroepen door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en vraagt onder meer aandacht voor de tanende akkervogelpopulatie. De totale verwerkte hoeveelheid biomeel is ondertussen gestegen tot 12 ton. Dat is niet genoeg om aan de grote vraag te voldoen, en dus wordt een oproep naar geïnteresseerde boeren gelanceerd.

Kortweg Natuur wil de keten van akker tot bakker inkorten en zo de ecologische voetafdruk van het eindproduct verkleinen. Tegelijkertijd staat ook de tanende akkervogelpopulatie centraal. Alle stakeholders verzamelden afgelopen week aan de molen van Stevoort om het nieuwe teeltjaar in te zetten. “En we hebben goed nieuws te melden: de molen in Stevoort waar we ons graan tot meel vermalen, heeft een biocertificaat gekregen en is ook goedgekeurd door het FAVV”, deelt An Digneffe, directeur van het Regionaal Landschap Haspengouw, mee.

“Dit project gaat over het samenbrengen van mensen”, legt Digneffe uit. “Het is erg verrijkend om bijvoorbeeld een bakker kennis te laten maken met de mensen van de Grauwe Gors, een natuurvereniging die zich inzet voor de akkervogels. Het is trouwens al te gemakkelijk om voor de teloorgang van de akkervogels in Vlaanderen naar de boer te wijzen, ook de consument draagt hier een verantwoordelijkheid.”

Wie zijn steentje wil bijdragen, kan bij verschillende bakkers in Haspengouw Kortweg Natuur-brood kopen. Van de opbrengst gaat ook een deeltje naar de akkervogels: gedeputeerde en voorzitter van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Ludwig Vandenhove overhandigde een cheque van 1.000 euro aan de Grauwe Gors, die met het geld onder meer zal investeren in akkernatuur. “Zo kan je als consument toch het verschil maken”, aldus Digneffe. Om de impact van het project te vergroten, lanceren de stakeholders een oproep naar geïnteresseerde boeren.

Meer info: Kortweg Natuur

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Kortweg Natuur

Volg VILT ook via