nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

07.09.2017 Krachtboer wil positieve vibe rond landbouw creëren

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar organiseert topchef Kobe Desramaults zondag 10 september opnieuw een festival “voor en door landbouw” in Dranouter. Met zijn Krachtboer wil hij een positieve 'vibe' rond landbouw creëren en de kloof tussen consument en producent verkleinen. In de voormiddag is er net als vorig jaar een symposium voor landbouwers en professionelen. Thema’s die daar aan bod komen zijn korte keten, meerwaardeproductie, coöperatieven, grond, enzovoort. ’s Middags start het publieke luik, een culinair boerenfestival waarop Desramaults zelf zal koken.

Voor de inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van het symposium liet Desramaults zich ondersteunen door onderzoeks- en adviescentrum Inagro. Het programma bestaat uit lezingen, getuigenissen en rondetafelgesprekken. Zo komt professor landbouweconomie Jeroen Buysse (UGent) spreken over de globale voedingsmarkt en vertellen landbouwers Jens Mouton, Christophe Decaigny, Guido Lammerant, Jan Wallaeys en Luc Goossens over de manier waarop zij hun bedrijf runnen. Wat vinden zij belangrijk? Hoe gaan zij om met de toekomstige uitdagingen in de sector? 

“De manier van werken is op alle landbouwbedrijven anders, maar alle boeren werken rond dezelfde thema’s zoals grond, afzet, rol van de overheid, samenwerking. Tijdens het symposium kunnen ze van elkaar leren en inspiratie opdoen”, licht West-Vlaams gedeputeerde van Landbouw en voorzitter van Inagro Bart Naeyaert toe.

De topics waarover na de getuigenissen in kleinere groepjes wordt gesproken, sluiten hier dan ook mooi bij aan: korte keten, meerwaardeproductie, coöperatieven, grond, (hernieuwbare) energie, smart farming, niet-kerende bodembewerking, agroforestry, biodiversiteit, lokaal krachtvoeder, zaadvaste rassen, machinekringen, nieuwe teelten en contractteelt. De organisaties die deze gesprekken begeleiden zijn Ingro, Proefcentrum Herent, BioForum, Eco², Inagro, ILVO, Biogas-E, Smart Digital Farming, De Landgenoten, Coopbureau, 100% West-Vlaams en Vives Hogeschool.

Behalve Vlaamse landbouwers werden dit keer Noord-Franse landbouwers uitgenodigd. Dranouter ligt dan ook vlakbij de grens. Na de middag (11:30) is ook de consument uitgenodigd op het eigenlijke festival. Dat bestaat uit een gastronomische boerenmarkt, muziek, activiteiten rond levend erfgoed, plukwandelingen, boerderijbezoeken, lezingen, documentaires en kinderanimatie. De lunch wordt verzorgd door Kobe Desramaults, het diner door Florent Ladeyn. Voor beide moet je reserveren via www.krachtboer.be.

Vorig jaar trok het festival zo’n 1.500 bezoekers aan. “Boeren verdienen een eerlijke prijs en consumenten een eerlijk en gezond voedselsysteem. Maar hoe krijgen ze dat? Met Krachtboer willen we nadenken over de toekomst van onze landbouw. We willen opnieuw een positieve sfeer rond het boerenvak creëren. En de landbouw opnieuw dichter bij de consument brengen”, legt Desramaults uit in De Standaard.

Meer info: www.krachtboer.be   

Bron: eigen verslaggeving / De Standaard

Beeld: © Piet De Kersgieter

Volg VILT ook via