nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.10.2016 "Krijgen gevoel dat we enkel bietenleveranciers zijn"

De onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord in de bietensector zitten muurvast. Akkerbouwer en belangenverdediger Mathieu Vrancken laat namens Boerenbond zijn licht schijnen over de impasse en ook ABS-voorzitter Hendrik Vandamme volgt de onderhandelingen met argusogen. “Het nieuwe systeem van PO’s moet zorgen voor een evenwicht in de sector, maar het vertoont kinderziekten”, klinkt het bij Vrancken. “We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het hier gaat om een staaltje van machtsmisbruik door mastodonten ten aanzien van de kleine producent-leverancier”, is Vandamme verontwaardigd. 

Op de Boerenbond-website geeft akkerbouwer Mathieu Vrancken zijn visie op de geblokkeerde gesprekken met de Tiense Suikerraffinaderij. Als voorzitter van Sopabe-T neemt hij deel aan de onderhandelingen die het Coördinatiecomité van de Haspengouwse bietentelers met de suikerfabriek voert. “Die gesprekken begonnen we als partners”, zo vertelt Vrancken, “maar nu krijgen we meer en meer het gevoel dat we alleen maar leveranciers zijn.” Vrancken verwijst naar de Duitse moedergroep Südzucker, die al twee jaar zware verliezen maakt: “Südzucker heeft de Duitse planters gepaaid met winstdeling en de verzekering dat in de rest van Europa niemand van Südzucker een beter voorstel kreeg.”

“Het tegenargument dat de Tiense gebruikt is het prijssupplement”, gaat Vrancken verder. “Ze zeggen dat we niet bang moeten zijn en dat de lage bietenprijs wel weggewerkt wordt via het prijssupplement. Maar hier in België kunnen we dat niet afdwingen. We moeten met onze hand open staan en wachten tot men er iets inlegt. Dat prijssupplement moet volgens ons een concrete formule zijn, met duidelijk omschreven voorwaarden, zodat wie een contract tekent duidelijk weet waar hij aan toe is.”

“Het nieuwe systeem van producentenorganisaties (PO’s) moet zorgen voor een evenwicht in de sector, maar het vertoont kinderziekten”, stelt Vrancken vast. “Er moet opnieuw vertrouwen komen. Het probleem is dat PO’s slechts te beperkt de onderhandelingsmacht van de individuele landbouwers in de keten kunnen verbeteren. De Tiense heeft de eerste gelegenheid die zich voordeed gebruikt om het laken – lees het geld – naar zich toe te trekken.” 

Ook ABS-voorzitter Hendrik Vandamme heeft een uitgesproken mening over de vastgelopen gesprekken. “Een totaal gebrek aan respect, dat is de enige uitdrukking die op zijn plaats is”, zo klinkt het verontwaardigd. “De planters verdedigen sinds jaar en dag hun belangen via de erkende organisatiestructuren en de interprofessionele akkoorden en relaties dienden jaren als voorbeeld voor veel andere sectoren. Met het afschaffen van het Europese quotumsysteem na de huidige bietencampagne lijken de Duitse eigenaars van de Tiense er van overtuigd dat hun visie de enige juiste is en dat zij vanuit Duitsland geen rekening moeten houden met het bestaan van en het toepassen van interprofessionele akkoorden.”

“We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit een zoveelste staaltje van machtsmisbruik is door mastodonten, Südzucker in dit geval, ten aanzien van de kleine producent-leverancier”, gaat Vandamme verder. “Wanneer het beslissingscentrum van een dergelijk bedrijf niet in België ligt, wordt het nog moeilijker in te schatten wat de uiteindelijke gevolgen kunnen zijn. We zien in dit verhaal veel gelijkenissen met het verhaal FrieslandCampina waar 400 melkveehouders gedumpt werden bij concullega-melkerijen om de belangen van eigen coöperatieve leden te vrijwaren. 

Bron: Boerenbond.be/Drietand

Volg VILT ook via