nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.07.2016 Laatste lading blauwtongvaccins gearriveerd

De laatste 1,4 miljoen doses van het vaccin voor rundvee zijn geleverd aan het sanitair fonds, zo laat het Voedselagentschap (FAVV) weten. Hiermee is de bestelling voor 4,8 miljoen doses voor rundvee en 400.000 doses voor schapen volledig uitgevoerd. Het FAVV verdeelde ondertussen meer dan 3.000.000 doses naar de dierenartsen. 850.000 runderen en 100.000 schapen en geiten werden al tweemaal gevaccineerd. Het agentschap is aanwezig op de Beurs van Libramont, vooral om te sensibiliseren rond antibioticagebruik.

De volledige bestelling blauwtongvaccins die aangeleverd worden vanuit Spanje is voltooid. In totaal werden er 4,8 miljoen doses besteld voor runderen en 400.000 voor schapen, voldoende om de volledige veestapel te vaccineren. De vaccinatiecampagne werd opgestart in april en zorgde er intussen voor dat 850.000 runderen en 100.000 schapen en geiten tweemaal gevaccineerd werden. “Dit betekent dat ongeveer een derde van de veestapel beschermd is tegen een besmetting met blauwtong serotype 8”, aldus het Voedselagentschap.

Het FAVV herinnert eraan dat dit BTV8-virus hetzelfde virus is dat in 2006 en 2007 voor veel gezondheidsproblemen en verliezen heeft gezorgd, zowel bij schapen als bij runderen. “De enige efficiënte manier om herkauwers te beschermen is door ze te vaccineren,” zo klinkt het. “Begin hier tijdig aan: een vaccinatie is immers maar compleet nadat 2 doses zijn toegediend met 3 weken tussentijd; het dier is pas volledig beschermd 3 tot 4 weken na de tweede dosis.”

In Frankrijk, waar het BTV8-virus in de zomer van vorig jaar opnieuw is opgedoken, werden ondertussen meer dan 280 uitbraken vastgesteld. Het beperkingsgebied dat rond deze uitbraken is afgebakend beslaat ondertussen al meer dan 80 procent van het land en komt tot aan de Belgische grens in de provincie Luxemburg. De meest nabijgelegen uitbraak ligt op ongeveer 160 km van ons land.

“Zoals verwacht is de situatie in de afgelopen maanden niet gewijzigd,” aldus het FAVV. “Dit komt omdat de vectorpopulatie na de winter enkele maanden tijd nodig heeft om zich opnieuw te ontwikkelen. De ziekte zal zich wellicht pas in de loop van de komende weken opnieuw beginnen verspreiden in de richting van ons land. De enkele nieuwe uitbraken, die in de afgelopen maand in Frankrijk werden vastgesteld, wijzen alvast in die richting. Het risico is dan ook reëel dat het virus, zoals de experts het vorig jaar voorspeld hebben, binnenkort ons land bereikt.”

Van zodra een nieuwe uitbraak dichter dan 150 kilometer van de grens opduikt, zal, zoals vastgelegd in de Europese regelgeving, het beperkingsgebied ook een deel van België omvatten. Dat zal ook gebeuren wanneer het virus in de loop van de zomer of het najaar onze veestapel zou besmetten. Het Voedselagentschap en de vertegenwoordigers van de sector hebben afgesproken dat in dat geval het hele land meteen als beperkingsgebied zal worden ingekleurd, zodat het transporteren van herkauwers binnen België mogelijk blijft.

De handel naar de buurlanden Nederland, Duitsland en Luxemburg, en naar andere vrije landen in de EU zal daarentegen wel aan voorwaarden onderworpen zijn, waarschuwt het FAVV. “Enkel gevaccineerde herkauwers worden immers als veilige dieren beschouwd en kunnen na de nodige certificering zonder problemen het beperkingsgebied verlaten. Niet-gevaccineerde dieren zullen daarentegen enkel op de binnenlandse markt kunnen afgezet worden. Iedere veehouder heeft er dus alle belang bij om zijn dieren nu goed te laten vaccineren, niet alleen om ze te beschermen tegen de ziekte, maar ook om de intracommunautaire handel vlot te laten verlopen.”

Aan dierenartsen wordt met nadruk gevraagd om alle toegediende doses ten laatste binnen de 14 dagen na toediening te registreren. “Enkel wanneer er een goede registratie gebeurt, kan het gebruik van het vaccin goed ingeschat worden, kan de huidige vaccinatiecampagne goed opgevolgd worden en kan op basis daarvan de campagne 2017, waarvan de voorbereiding recent werd opgestart, georganiseerd worden. Het Voedselagentschap rekent erop dat iedereen correct en efficiënt omspringt met het door het sanitair fonds gratis ter beschikking gestelde vaccin."

Het FAVV zal aanwezig zijn op de Beurs van Libramont op de stand dierengezondheid en zal er sensibiliseren omtrent het verantwoord gebruik van antibiotica in de veehouderij. Tegen het einde van deze maand wordt een nieuw koninklijk besluit verwacht over de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen voor dieren. Het agentschap zal in Libramont een informatiebrochure verspreiden voor dierenartsen en veehouders over de nieuwe wetgeving, haar doelstellingen en het beleid wat betreft de strijd tegen de antibioticaresistentie in België. Op 30 juni ondertekenden zowat alle stakeholders uit de betrokken sectoren een convenant over de strijd tegen antibioticaresistentie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via