nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.02.2017 "Land- en tuinbouw kan rol spelen in energietransitie"

Op uitnodiging van Boerenbond bezocht Vlaams minister van Energie Bart Tommelein donderdag een glastuinbouwbedrijf in Staden. Voorzitter Sonja De Becker benadrukte tijdens het bezoek de inspanningen die de land- en tuinbouw al heeft geleverd inzake energie-efficiëntie, en de rol die de sector kan spelen in de energietransitie die Tommelein in Vlaanderen voor ogen heeft. “Maar om dat potentieel ten volle te kunnen benutten, moeten een aantal knelpunten worden weggewerkt”, klonk het. De minister beloofde die knelpunten nader te onderzoeken, en uitte zijn bewondering voor de vooruitgang die reeds geboekt werd.

Het bedrijf dat Tommelein bezocht is een mooi voorbeeld van de inspanningen die de land- en tuinbouw heeft geleverd op vlak van energie-efficiëntie. Zo werd er een warmtekrachtkoppeling (WKK) geïnstalleerd met capaciteit van 2 x 2 megawatt, buffertanks met een volume van 8,4 miljoen liter water, regenwaterbassins met een volume van 88 miljoen liter water en warmtedoeken. Dat voor de productie van komkommers op een oppervlakte van 9.000 m² serres. 

“Onze sector heeft de voorbije twee decennia enorm ingezet op energie-efficiëntie. Enerzijds is het energiegebruik gedaald tot slechts 1,6 procent van het totale Vlaamse gebruik en werd omgeschakeld naar propere energiebronnen zoals aardgas. Anderzijds is de sector een belangrijk producent geworden van groene energie, met de introductie van WKK’s, pocketvergisters, zonnepanelen, zonneboilers en windturbines. Sinds 2010 zijn we zelfs netto producent van elektriciteit. En we zijn steeds vaker betrokken bij energie-uitwisseling, zowel binnen de agrarische sector als erbuiten”, vertelt De Becker.

Desondanks is er nog onbenut potentieel. De sector kan volgens De Becker met andere woorden nog veel betekenen voor de energietransitie die Tommelein voor ogen heeft. Hij wil van een centrale naar een decentrale energiebevoorrading, waarbij bedrijven zo veel mogelijk zelf in hun energiebehoefte voorzien, en het resterende delen met omwonenden. “Onze bedrijven beschikken over de juiste installaties en zijn ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken, maar hebben nood aan een beleid dat stimuleert en rechtszekerheid biedt”, stelt De Becker.

Daarenboven zijn er een aantal knelpunten, zowel juridisch als praktisch, die de transitie in de sector volgens de voorzitter nog afremmen. Zo wees ze op de onzekerheid rond warmtekrachtcertificaten, de zware kostprijs van de injectietarieven en het afstraffend beleid van de CO2-taks.

Minister Tommelein beloofde die knelpunten nader te onderzoeken. Ook sprak hij zijn bewondering uit voor de geleverde inspanningen: “Ik waardeer enorm de bijdrage van de sector aan de overgang naar hernieuwbare energie: warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, het benutten van lokale biomassa,… Volgens mij is er zelfs nog groeipotentieel, nu we de omzendbrief ‘kleine en middelgrote windturbines’ hebben afgeschaft. Daardoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven makkelijker een kleine windmolen plaatsen om in de eigen energiebehoefte te voorzien en kosten te besparen.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via