nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.10.2017 "Landbouw drijvende kracht achter uitstervingsgolf"

Wereldwijd neemt de biodiversiteit aan een angstaanjagend tempo af, zo sterk dat wetenschappers spreken van een nieuwe grote uitstervingsgolf. Tijdens Extinction and Livestock, een groot congres dat op 5 en 6 oktober plaatsvindt in Londen, buigt een brede schare aan experten zich over de vraag welk effect de intensieve veehouderij heeft op de status van bedreigde biodiversiteit. De grote uitdaging: een voedselsysteem dat niet ten koste gaat van mens én dier. 

Wetenschappers, schrijvers, natuurbeschermers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden wonen op 5 en 6 oktober een conferentie bij in Londen die draait rond het verband tussen intensieve veehouderij en de snel tanende biodiversiteit. Bedoeling is na te denken over oplossingen en alternatieve modellen, “want er is haast bij”, aldus organisatoren Compassion in World Farming (CIWF) en het Wereld Natuur Fonds (WNF). “Wereldwijd dreigen duizenden bedreigde diersoorten definitief te verdwijnen als gevolg van overexploitatie, jacht, houtkap en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.” 

De organisatoren verwijzen onder meer naar een studie die vorig jaar in het wetenschappelijke tijdschrift Nature verscheen en aantoonde dat van alle soorten op de Rode Lijst (een lijst met bedreigde diersoorten, nvdr.), twee derde bedreigd werd door de oprukkende intensieve landbouw. “Landbouw is natuurlijk niet de enige oorzaak”, aldus professor Dave Coulson van de Universiteit van Sussex en gespecialiseerd in bijen die ook verwijst naar jacht op wilde dieren, oprukkende steden en lucht- en andere vervuiling.

“Maar de realiteit is dat het verlies van leefgebieden ten behoeve van de landbouw én vervuiling die met landbouw gepaard gaat, maken dat landbouw de grootste drijvende kracht is achter de bedreiging van bedreigde plant- en diersoorten”, aldus Coulson. Daar is ecoloog en schrijver Carl Safina het mee eens. “De mens is de belangrijkste veroorzaker van alle problemen”, aldus Safina. “We neigen ernaar onze leefomgeving te vernietigen ten behoeve van de landbouw. Maar hebben we echt palmolie nodig? Moeten we echt regenwouden kappen om er soja te verbouwen waarmee we vee voeren? Moeten we de zee leeghalen voor varkens- en kippenvoer?” 

“Uiteraard hebben we landbouw nodig om de vele monden op deze planeet te voeden, maar de druk op de leefomgeving van ons huidige model is onnodig groot”, aldus Safina. “Dat heeft geleid tot een neerwaartse spiraal van afnemende leefgebieden voor allerlei diersoorten, minder schone lucht, minder schoon water, een instabiel klimaat en het laagste aantal in het wild levende dieren sinds de mens verscheen.” 

Meer info: Compassion and Extinction

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via