nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.12.2016 Landbouwdealers kunnen dalende tendens moeilijk omkeren

De laatste tien jaar vertonen de bedrijfsresultaten van verdelers van landbouwuitrustingen en -machines wisselvallige bewegingen. Na een dip in 2009 en een duidelijke stijging in 2011 zakken de resultaten van boekjaren 2012 tot en met 2015 trapsgewijs lichtjes naar beneden. Dat blijkt uit het Economisch Dossier van Fedagrim, de Belgische federatie van de Toeleveranciers van Machines, Gebouwen, en Uitrustingen voor de Landbouw en Groenvoorzieningen. In 2015 realiseerden de landbouwdealers zelfs het laagste omzetcijfer van de laatste tien jaar. 

In het Economisch Dossier van Fedagrim worden de resultaten en prestaties van de toeleveringsbedrijven van uitrustingen en machines aan de land- en tuinbouwsector tegen het licht gehouden. Uit de cijfer voor 2015 blijkt dat het moeilijke boerenjaar zich erg duidelijk heeft laten voelen bij de machineverkopers. Sinds 2012 vertoont de omzet van de landbouwdealers een dalende tendens, met als voorlopig dieptepunt de omzet in 2015. Die ligt met 1.656.781 euro op het laagste peil in tien jaar en is sinds 2011 (2.481.469 euro) jaar na jaar gedaald.

Als we dan naar de resultaten van het boekjaar kijken, wat een idee geeft van wat de toeleveringsbedrijven echt hebben verdiend, dan zien we ook daar een dalende lijn terugkomen in de grafieken, en eveneens onafgebroken sinds topjaar 2011. Voor de landbouwdealers bedroeg het resultaat van het boekjaar in 2011 nog 52.446 euro. In 2015 is dat gezakt tot 40.991 euro. Als we enkel naar de resultaten kijken van de dealers van materiaal voor melkinstallaties, dan zien we met 85.976 euro een duidelijke uitschieter in 2011, en een nieuwe piek van 79.112 euro in 2013, maar neemt de grafiek in het laatste volledige quotumjaar en in 2015 samen met de investeringswoede in de melkveehouderij een fikse duik, tot 43.260 euro vorig jaar.

Wat het aantal werknemers betreft, blijft het vinden van geschikt personeel voor de ‘kleine ondernemingen’ (95 procent van de sector) een heikel punt, ondanks alle inspanningen die de sector hiervoor al leverde. Het gemiddeld aantal werknemers bij de landbouwdealers is met exact vijf voltijdse equivalenten ook vorig jaar zo goed als stabiel gebleven en is quasi identiek aan het gemiddeld aantal werknemers tijdens de laatste tien jaar (4,9). Enkel bij de dealers van materiaal voor de melkveehouderij lag het gemiddeld aantal van 2015 met 5,5 merkelijk hoger het tienjarig gemiddelde van 4,7. 

Nog een laatste weerslag van de rondwarende crisis vorig jaar vinden we terug in de statistieken rond het aantal dagen dat kopers van uitrustingen en machines nodig hadden om hun krediet af te betalen. In 2014 bedroeg de gemiddelde betalingstermijn ‘slechts’ 60 dagen – het laagste punt in 10 jaar – maar vorig jaar schoot die termijn de hoogte in en steeg tot 109 dagen (meer dan 15 weken), veruit de langste periode van de laatste tien jaar. Het gemiddelde van de laatste tien jaar bedraagt 76,6 (bijna 11 weken). Bij de tuindealers liggen die gemiddeldes merkelijk lager: 42 dagen in 2015 en 52,6 als tienjarig gemiddelde. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via