nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2018 Landbouworganisaties willen niet dat boer gelag betaalt

In Gembloux vond een overleg plaats tussen de verschillende schakels in de rundvleesketen om een stand van zaken op te maken omtrent de Veviba-affaire. Vertegenwoordigers van de landbouworganisaties kijken naar overheid en gerecht om de zaak tot op het bot uit te spitten. Ze willen niet dat de boer de rekening gepresenteerd krijgt van de crisis, verwachten meer transparantie van de slachthuizen en een einde aan de prijsdruk vanuit de retail. Maandag lag het Voedselagentschap stevig onder vuur tijdens een hoorzitting over de vleesfraude. De oppositie wil ook minister van Justitie Koen Geens aan de tand voelen.

Daags na de hoorzitting in de Kamercommissie Volksgezondheid over de vleesfraude door Veviba zijn er meer vragen dan antwoorden. Waarom heeft het parket van Luxemburg anderhalf jaar gewacht om een huiszoeking uit te voeren bij Veviba in Bastenaken? De oppositie wil er minister van Justitie Koen Geens woensdag over aan de tand voelen in de Kamer. “Is voedselfraude wel een prioriteit voor Justitie?”, vraagt Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a) zich af.

Bij de huiszoeking eind vorige maand kwamen verschillende problemen aan het licht. Er doken serieuze tekortkomingen op met de etikettering en er bleek vlees dat niet geschikt was voor menselijke consumptie, toch daarvoor te zijn gebruikt. De bal ging aan het rollen na een in Kosovo onderschepte lading Veviba-rundvlees. Het merendeel van de etiketten was kapotgescheurd. Op de restjes die nog zichtbaar waren, bleek dat het vlees dateerde uit 2004.

Annick Lambrecht wil van minister Geens onder meer te weten komen hoeveel onregelmatigheden het FAVV de voorbije drie jaar aan het parket heeft gemeld en in hoeveel gerechtelijke onderzoeken en veroordelingen die hebben uitgemond. Waals landbouwminister René Collin stelt een totale hervorming van het Voedselagentschap voor. “We moeten van een wit blad vertrekken en het hele model herdefiniëren. De zelfregulering heeft zijn grenzen. We moeten de controle controleren. In theorie liep het systeem vlot, maar in de feiten faalde het en was er fraude mogelijk. Het FAVV is in de fout gegaan. Het gerecht zal zijn conclusies trekken, maar we moeten hier ook lessen uit trekken”, zegt Collin.

De Waalse landbouwminister pleit ook voor een systeem dat meer op maat is van iedereen. “Het systeem mag niet langer zo belastend zijn voor kleine landbouwers en kmo's als het systeem laks is voor de grote industriële spelers”, aldus Collin. De landbouworganisaties verenigd in het Agrofront willen dat er vooral wat gebeurt aan de versnippering van het controlesysteem. “Dit fraudegeval heeft nog maar eens aangetoond dat de vaststellingen van overtredingen snel en transparant moeten gedeeld kunnen worden tussen diverse instanties om de mazen in het net zo klein mogelijk te maken”, zeggen het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en FWA.

Er moet volgens hen ook snel werk worden gemaakt van de uitwerking van het interprofessioneel akkoord inzake transparantie in de slachthuizen dat vorige maand ondertekend werd. “Om het vertrouwen van de veehouders in de slachthuissector te herstellen, is het noodzakelijk nog verdere stappen te zetten inzake transparantie.” Over een versnelde uitvoering en versterking van de afspraken is er eensgezindheid met de andere schakels in de rundvleesketen. Daartoe zullen de bestaande interprofessionele organisaties versterkt worden en zullen ze interregionaal opereren, klinkt het na een bijeenkomst van de rundvleeswerkgroep binnen het Ketenoverleg. De overheden kunnen dit proces ondersteunen met een snelle erkenning van de nieuwe brancheorganisatie Belbeef.

“Tegen volgende week vrijdag moet iedereen binnen de keten met concrete voorstellen komen. Eén van de ideeën die dinsdag werden geformuleerd, is het transparanter communiceren van de resultaten van controles in de vleessector”, zegt Pieter Verhelst, secretaris van het Ketenoverleg. Verhelst maakte de vergelijking met de controles op bijvoorbeeld horecazaken, waarvan de resultaten op de website van het FAVV terug te vinden zijn. Om het vertrouwen in de sector na de fraude bij Veviba te herstellen, is er volgens Verhelst vooral actie nodig in twee domeinen: een betere controle en meer transparantie.

De vleessector wordt door verschillende instanties gecontroleerd, maar volgens het Ketenoverleg is er te veel versnippering. Niet alleen de landbouworganisaties maar alle schakels van de rundvleesketen pleiten voor een betere coördinatie en snellere informatie-uitwisseling. Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat denkt bijvoorbeeld aan “een soort van meldpunt: iemand moet de algemene coördinatie op zich nemen.” Door betere controles is men niet alleen zeker van veilig voedsel, maar zijn er ook garanties op herkomst, productiewijze of dierenwelzijn. De resultaten van die controles zouden op een transparantere manier moeten worden gecommuniceerd. Dat laat dan zowel producent als consument toe om gericht keuzes te maken, zegt Verhelst.

Aan het adres van de retail formuleert het Agrofront de verwachting dat de continue prijsdruk wordt stopgezet. “Eerlijk vlees verdient een eerlijke prijs.” Alle schakels van de rundvleesketen dringen bij de FOD Economie aan op het finaliseren van de studie omtrent de marges in de rundvleesketen als “cruciale basis om het debat over een eerlijke prijs voor eerlijk voedsel te versnellen”. Naar de regering kijken de landbouworganisaties om mee te helpen vermijden dat de boer het gelag betaalt voor de crisis. Zij houden rekening met een verminderde vraag naar rundvlees en vragen daarom uitstel van betaling voor sociale bijdragen en belastingen. Imagoschade is er in binnen- en buitenland zodat extra promotie nodig is volgens het Agrofront.

De Waalse landbouworganisatie Fugea, die niet aangesloten is bij het Agrofront, gaat naar aanleiding van de slachthuisfraude actie voeren. De federatie roept rundveehouders op om op 19 maart naar Brussel te trekken. Met haar protestactie in Brussel wil Fugea vooral aandacht vragen voor de kleinschalige (familie)bedrijven in de sector, tegen de agro-industrie en de massale import van vlees. Details over de betoging waar in Brussel en met hoeveel leden zijn nog niet bekend. FWA, het grootste syndicaat in Wallonië, wil woensdag de stem van de boeren laten horen in het Waals parlement. Samen met vrouwenorganisatie UAW en jonge-boerenorganisatie FJA gaan zij er hun eisen voor meer transparantie in de voedselketen overhandigen.

Lees morgen meer op VILT.be over het maatregelenpakket dat de vleesveehouderij moet helpen om het hoofd boven water te houden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via