nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.12.2014 Landbouwsector moet crisissteun niet zelf financieren

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn tot een akkoord gekomen over het EU-budget voor 2015 en de afhandeling van de openstaande betalingsverplichtingen. De deal moet nog bekrachtigd worden, maar de landbouwsector reageert alvast opgelucht. Er zal namelijk geen voorafname gebeuren op het crisisfonds dat deel uitmaakt van het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid. Europa zal de maatregelen die het in volle Ruslandcrisis nam voor groente-, fruit- en zuivelbedrijven niet financieren met een afroming van de inkomenssteun die alle Europese landbouwers jaarlijks ontvangen. Met de 433 miljoen euro uit het crisisfonds kan men in 2015 andere noodsituaties bezweren.

De Raad wou dat dat de EU in 2015 niet meer dan 140 miljard euro uitgeeft terwijl het Parlement vocht voor een budget van 146,4 miljard euro. Lidstaten en Europese volksvertegenwoordigers deden allebei water in de wijn zodat het tot een akkoord kwam over het nieuwe budgetvoorstel van de Europese Commissie. Dat voorziet in 145,3 miljard euro aan verbintenissen en 141,2 miljard euro betalingen.

De onderhandelaars van het Europees Parlement namen genoegen met een iets kleiner dan verhoopt budget op voorwaarde dat de Europese Commissie met een plan komt om het aantal openstaande rekeningen tegen 2016 terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Aan het crisisfonds voor de landbouwsector, dat gefinancierd wordt door te beknibbelen op de inkomenssteun van alle Europese landbouwers, wordt niet geraakt. De EU-interventies na de Russische handelsboycot zullen met niet-bestemde middelen gefinancierd worden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via