nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.03.2017 Landbouwsector staat stil bij 60 jaar Europa

In de ledenbladen van de landbouworganisaties is er aandacht voor de viering van 60 jaar Europese Unie aanstaande zaterdag. Logisch, want Europa is gegroeid uit een naoorlogs besef dat voedselvoorziening en economische samenwerking cruciaal zijn om op lange termijn politieke stabiliteit te kunnen realiseren. Boerenbond noemt landbouw het vliegwiel van de Europese integratie. Voor landbouwproducten werd de gemeenschappelijke markt vanaf 1963 stapsgewijs ingevoerd. In andere sectoren liet dat 30 jaar langer op zich wachten. Maandag publiceert VILT een wekelijkse duiding over 60 jaar Verdrag van Rome.

In 1957 werd in Rome door zes landen het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ondertekend. Ook de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) zag toen het levenslicht. Op 25 maart zal dat precies 60 jaar geleden zijn zodat de Europese Unie een jubileum te vieren heeft. De EU van voorlopig 28 lidstaten is immers gegroeid uit de fusie van beide Europese Gemeenschappen met de eerder al opgestarte Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).

Het Europees landbouwbeleid is ontsproten uit de gemeenschappelijke wens van de zes West-Europese landen, waaronder België, om een politieke en economische unie op te richten. Het Verdrag van Rome kwam niet veel verder dan een aantal algemene doelstellingen voor een landbouwbeleid: de productiviteit van landbouw doen toenemen, de boeren een redelijke levensstandaard verzekeren, de markten stabiliseren en de voedselvoorziening garanderen tegen een redelijke prijs.

In Drietand, het ledenblad van het Algemeen Boerensyndicaat, schrijft voorzitter Hendrik Vandamme over het prille begin: “Europa heeft veel verdiensten bij de heropbouw van de samenleving na de Tweede Wereldoorlog en bracht het voor elkaar de regio de langste periode van vrede te bezorgen. Met de uitbouw van de EU werd ook het nationale landbouwbeleid bijna helemaal overgeheveld naar de EU. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zoals we dat vandaag kennen, is daarvan het resultaat.”

Boer&Tuinder, het ledenblad van Boerenbond, voegt daaraan toe dat het GLB lang het enige echt gemeenschappelijke landbouwbeleid was dat de EU vorm en de Europese instellingen bestaansrecht gaf. “Het is bijzonder dat landbouw 60 jaar geleden zoveel aandacht kreeg”, schrijft Jacques Van Outryve, journalist bij Boerenbond en notoir Europa-kenner. Niet iedereen was opgezet met het landbouwluik in het Verdrag van Rome. Ook in eigen land werd de Europese eenmaking op landbouwvlak argwanend onthaald in landbouwmiddens. Het zou duren tot 1962 vooraleer het Europees landbouwbeleid concreet vorm kreeg.

In de decennia na de ondertekening van het Verdrag van Rome zou 'Europa' steeds meer bevoegdheden krijgen, uitgroeien tot een Europese Gemeenschap en vervolgens een Europese Unie, en alles samen 28 lidstaten tellen. Anno 2017 hebben de Britten, die het Europese project nooit echt een warm hart hebben toegedragen, het plan opgevat de Unie opnieuw te verlaten. Het zijn de leiders van de andere lidstaten die op 25 maart terugkeren naar Rome om een doorstart te maken met een Europa van 27 landen.

Meer weten? Lees maandag geVILT over 60 jaar Verdrag van Rome

Bron: Boer&Tuinder / Drietand / Belga

Volg VILT ook via