nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.07.2017 Landbouwstatistiek herinnert aan annus horribilis 2016

Het jaar 2016 zullen de Belgische boeren niet snel vergeten, in negatieve zin. De lente was te nat, op sommige plaatsen waren er zelfs overstromingen, wat resulteerde in een daling van de productie. Deskundigen spreken van de slechtste tarweoogst in meer dan 30 jaar. En de cijfers liegen er niet om: de productie van wintertarwe bedroeg vorig jaar 1,39 miljoen ton, ofwel 27 procent minder vergeleken met 2015. De FOD Economie brengt een aantal cijfers onder de aandacht enkele dagen voor de start van de landbouwbeurs van Libramont, die traditioneel het laatste weekend van juli gehouden wordt.

Vorig jaar telde ons land 36.910 boerderijen, tegen 36.921 in 2015, waarmee het aantal landbouwbedrijven nagenoeg stabiel is gebleven. In Wallonië was er een lichte stijging van het aantal boerderijen (+0,61%), in Vlaanderen een lichte daling (-0,37%). Financieel was 2016 een moeilijk jaar vanwege de tegenvallende plantaardige productie. De wateroverlast in het voorjaar zorgde voor mislukte oogsten. De opbrengst van wintertarwe viel ruim een kwart lager uit. Hetzelfde verhaal voor andere gewassen als wintergerst (-19,2%), suikerbieten (-9,7%) en aardappelen (-7,11%). Ook de ruwvoederproductie was een tegenvaller, niet alleen de kuilmaïs (-25,5%) maar ook de voederbieten (-22,7%).

2016 was ook het jaar waarin de melkprijs voor een herhaling van de zuivelcrisis uit 2009 zorgde. Niettemin is de Belgische productie van zuivel vorig jaar toegenomen met 7,6 procent, zo blijkt uit de cijfers van de FOD Economie. De statistieken rapporteren productiestijgingen tussen 11,5 en 14,5 procent voor natuurkaas, geitenkaas en boter. Voor de productie van 5.800 ton geitenkaas is 52 miljoen liter geitenmelk nodig. Iets minder dan de helft van deze geitenmelk is van Belgische origine. De productie van consumptiemelk daalde met 4,3 procent. Consumptiemelk, melkdranken en verse zuivelproducten blijven de belangrijkste producten van de Belgische zuivelverwerking.

Vorig jaar bedroeg de totale productie van consumptiemelk, chocomelk en met vitamines aangerijkte melk ongeveer 861 miljoen liter. Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melkdrankjes, room en desserten zijn goed voor een totaal productievolume van 585.000 ton. Daarnaast is er de productie van melkpoeder (210.000 ton), kaas (104.000 ton), boter (90.000 ton) en ingedikte melk en wei (51.000 ton). Deze producten zijn gemaakt met ongeveer 4,6 miljard liter koemelk, 145 miljoen liter room en 75 miljoen liter magere melk, ingevoerde melk inbegrepen.

Meer info: Raming productie landbouwteelten & zuivelproductie

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via