nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.07.2017 "Landbouwsteun moet veerkracht sector tot doel hebben"

Landen moeten hun landbouwpolitiek heroriënteren van directe inkomenssteun naar programma’s die duurzame productiviteitsgroei bevorderen en de aanpassing van landbouw aan klimaatverandering en volatiele markten in de hand werken. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. Daaruit blijkt ook dat er in de 52 onderzochte landen samen gemiddeld 442 miljard euro per jaar naar landbouwsteun gaat.

Van het totale bedrag van 442 miljard euro dat jaarlijks naar de ondersteuning van de landbouwsector in deze landen is gegaan tijdens de periode 2014-2016, wordt 60 procent besteed aan steun om de landbouwprijzen op de thuismarkt hoger te houden dan die op de internationale markten. Overheidssteun maakte in deze 52 landen 16 procent van het totale inkomen uit van de landbouwer. Twintig jaar eerder was dat nog 21 procent. 

De overheidssteun die ervoor zorgt dat de landbouw zich kan ontwikkelen tot een duurzame, solide en veerkrachtige sector, bedraagt 77 miljard euro per jaar of 17 procent van het totale steunbedrag. Het gaat dan onder meer om steun voor investeringen in mensen, innovatie, kennis, informatiesystemen, fysieke infrastructuur en bioveiligheid. “Die steun is te verkiezen boven rechtstreekse inkomenssteun”, aldus OESO.

Volgens de organisatie schaadt de ondersteuning via marktprijzen de consument, vooral de armsten, en vermindert het de competitiviteit van de agrovoedingsindustrie. “Overheden moeten meer focussen op een landbouwpolitiek die meer in lijn ligt met hun globale economische doelstellingen”, zegt Ken Ash, directeur Handel en Landbouw van OESO. “Vaak leidt productiesteun tot een onduurzaam gebruik van grondstoffen. Dergelijk beleid moet vervangen worden door één dat zich richt op meer veerkracht, competitiviteit en duurzaamheid van landbouw.”

Het rapport van OESO toont ook aan dat directe inkomenssteun aan landbouwers vaak niet terecht komt bij de boeren die dit het meeste nodig hebben. “Daarom is het belangrijk dat landen zich richten op de oorzaken van aanhoudend lage landbouwinkomens”, klinkt het. Hoewel overheidssteun wel in toenemende mate wordt gebruikt om landbouwers producten of diensten met maatschappelijke meerwaarde te laten produceren, moet hier bijkomende aandacht worden aan besteed in het beleid, meent OESO. Ook moet er meer aandacht gaan naar instrumenten die marktrisico’s verminderen.

Meer informatie: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2017 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via