nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.12.2017 Licht op groen voor fosfaatrechten melkvee in Nederland

Vorig jaar lag Nederland in de knoop met zijn mestbeleid toen de Europese Commissie het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij onverwacht afkeurde, omdat het ongeoorloofde staatssteun zou inhouden. Nu voldoet het fosfaatrechtenstelsel wel aan de eisen en kreeg het groen licht vanuit Brussel. Nederland heeft volgens de Commissie aangetoond dat het stelsel bedoeld is om de fosfaatproductie uit mest van melkvee te verminderen en de omschakeling naar grondgebonden landbouw te bevorderen.

De Europese Commissie heeft het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij goedgekeurd, waardoor het stelsel per 2018 ingevoerd kan worden. Vorig jaar werd het nog afgekeurd zodat de sector zelf met een plan moest komen om de fosfaatproductie te reduceren. Wat er aan mest geproduceerd wordt in Nederland, moet onder een nationaal fosfaatplafond duiken indien onze Noorderburen uitzicht willen blijven behouden op derogatie. Meer dierlijke mest per hectare mogen opbrengen dan de gangbare norm laat de Europese Commissie enkel toe mits strenge garanties voor de waterkwaliteit.

Gezien het grote aantal melkveebedrijven in Nederland vormt de fosfaat in de mest van koeien een potentieel milieuprobleem omdat het grond- en oppervlaktewater kan verontreinigen. Melkveehouders krijgen per 1 januari 2018 fosfaatrechten toebedeeld op basis van het aantal koeien dat ze hadden op referentiedatum 2 juli 2015, minus een generieke korting van 8,3 procent. Bedrijven die alle mest op eigen grond kunnen plaatsen, met andere woorden grondgebonden zijn, worden vrijgesteld van deze generieke korting. Het stelsel bevoordeelt ook jonge landbouwers. Eind volgend jaar zullen melkveehouders moeten aantonen dat ze voldoende fosfaatrechten hebben om de fosfaatproductie van hun melkvee te verantwoorden.

Het Nederlandse fosfaatrechtenstelsel kon de Commissie overtuigen omdat het milieudoelen realiseert die verder gaan dan de milieunormen waar bedrijven volgens de EU-wetgeving aan moeten voldoen. In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat de fosfaatrechten een vorm van ongeoorloofde staatssteun waren, omdat gratis toegekende fosfaatrechten een economische waarde krijgen wanneer ze verhandelbaar zijn. Staatssteun mag niet ingezet worden om te voldoen aan Europese milieunormen. Door het sectorale fosfaatreductieplan is dat argument nu niet meer aan de orde.

“Nu Brussel bevestigt dat de wet staatssteun-proof is, hebben we zekerheid over het stelsel van fosfaatrechten. Bovendien is dit besluit ook cruciaal voor het verkrijgen van een nieuwe derogatie”, reageert de Nederlandse minister van Landbouw, Carola Schouten. Over de kansen op derogatie voor Nederland zegt ze: “We zijn er nog niet, maar dit is al wel een flinke opsteker.” Ongeoorloofde staatssteun was niet het enige bezwaar van de Europese Commissie op het fosfaatrechtenstelsel. De Commissie had ook twijfels bij de naleving van de Nitraatrichtlijn.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via