nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.07.2017 Lidstaten beslissen zelf over uitdooftermijn zinkoxide

Eind juni schreven we dat de beoogde antibioticareductie zal moeten lukken zonder zinkoxide omdat er een verbod komt. Het diergeneesmiddel bewijst al enkele jaren zijn nut in de behandeling van speendiarree bij biggen, maar er kleven ook nadelen aan. Zink breekt niet af wanneer het via de varkensmest in het milieu terechtkomt en het Europees Geneesmiddelenbureau uitte ook zorgen omtrent de selectie op MRSA-bacteriën. De EU laat het aan de lidstaten over om zinkoxide meteen te verbieden, of de varkenssector maximaal vijf jaar respijt te geven. “België was voorstander van een verbod, maar dan wel met een uitdoofperiode die voor iedereen gelijk is”, klinkt het teleurgesteld op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

De Europese Unie fluit de lidstaten terug die het gebruik van zinkoxide als diergeneesmiddel toestaan in de varkenshouderij. Binnen het comité diergeneesmiddelen was er een meerderheid tegen die aanpak. Een hoge dosis zinkoxide tijdens de eerste twee weken na het spenen beschermt de biggen tegen speendiarree. Op die manier is het gebruik van het antibioticum colistine sterk kunnen dalen. Van zink is echter geweten dat het niet afbreekt wanneer het via de mest in het milieu belandt zodat er in ons land van bij de toelating van zinkoxide als diergeneesmiddel (2013) gewaakt werd over de milieudruk.

Voor het Europees geneesmiddelenbureau woog deze negatieve milieu-impact samen met het risico op antimicrobiële selectie zwaar genoeg door om een verbod op zinkoxide te adviseren. Dat het verbod er zit aan te komen, weten we al ruim een maand. Nieuw is dat de EU de uitdoofperiode niet zelf regelt, maar overlaat aan de lidstaten. Zij kunnen meteen een verbod instellen of nog vijf jaar wachten. Dat is niet naar de zin van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die liever had dat de EU de lat voor iedereen gelijk legde.

In De Morgen laat Boerenbond weten dat vijf jaar redelijk lijkt als overgangstermijn. In diezelfde krant komt er uit Wallonië kritiek op het feit dat AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, destijds het gebruik van zinkoxide als diergeneesmiddel adviseerde. Dierenarts Bill Vandaele van het Waalse syndicaat UPV zegt dat zijn thesis over het onderwerp met verwijzingen naar negatieve wetenschappelijke rapporten genegeerd werd. Een Waalse collega die in 2012 aanwezig was bij de vergaderingen over het omstreden diergeneesmiddel vindt dat het AMCRA-advies er één was op bestelling van de sector. “Het advies moest snel geleverd worden en het besluit stond al vast”, hekelt hij. AMCRA-voorzitter Jeroen Dewulf weerlegt de kritiek met klem.

Bron: eigen verslaggeving / De Morgen

Volg VILT ook via