nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.03.2016 Lidstaten vragen nieuwe opslagregeling varkensvlees

In afwachting van het hernemen van de export van varkensvlees naar Rusland stellen verschillende lidstaten van de Europese Unie voor om een nieuwe particuliere opslagregeling in te stellen als antwoord op de diepe crisis die de varkenssector doormaakt. Ook zijn er voorstellen ingediend om een onafhankelijk instituut op te richten dat de transparantie op de varkensmarkt moet verbeteren, naar het voorbeeld van het Milk Market Observatory. Dit zijn een aantal voorstellen die zijn ingediend naar aanleiding van de Landbouwraad van 14 maart.

De Europese Commissie wil tijdens die Landbouwraad de problemen in de varkenssector verder aanpakken. Landbouwcommissaris Phil Hogan had opgeroepen om voorstellen die daarbij kunnen helpen, te formuleren. Veel lidstaten hopen in eerste instantie dat de export naar Rusland terug op gang komt. Ze verwachten dat dit moet mogelijk zijn omdat het grootste deel van het varkensvlees dat door Rusland wordt geweigerd, buiten de politieke boycot valt die in augustus 2014 is ingesteld. Vers en bevroren varkensvlees, slachtbijproducten en vetten vallen immers onder het importverbod dat in januari van dat jaar is ingesteld nadat Afrikaanse varkenspest is aangetroffen in de EU.

Volgens de Nederlandse website Boerenbusiness kan dat importverbod omzeild worden, maar dan moet Hogan toestaan dat lidstaten individuele onderhandelingen voeren met Rusland. Dat heeft de Commissie tot dusver altijd geweigerd. Bovendien is het nog maar de vraag of de import in Rusland zo snel zal hernemen. Uit recente cijfers blijkt dat in 2015 de Russische varkensvleesimport opnieuw sterk is gedaald. In totaal voerde het land afgelopen jaar 338.506 ton varkensvlees in, een daling van 21 procent in vergelijking met 2014. Dat zou niet alleen een gevolg zijn van de grenssluitingen, maar ook van de devaluatie van de roebel. De Russische economie maakte in 2015 de sterkste krimp sinds 2009 door.

Om de varkenshouders tegemoet te komen zolang geen export naar Rusland mogelijk is, stellen verschillende lidstaten daarom voor om een nieuwe opslagregeling in te stellen. Onder meer Frankrijk, Bulgarije, Ierland, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Hongarije pleiten hiervoor. Finland en Luxemburg vrezen dan weer dat met een nieuwe opslagregeling te veel vlees wordt opgeslagen waardoor de druk op de markt alleen maar wordt uitgesteld. Frankrijk zegt dat dit te voorkomen is door te verplichten dat het opgeslagen vlees naar landen buiten de EU moet worden geëxporteerd.

Daarnaast zijn er ook voorstellen ingediend om naar analogie met het Milk Market Observatory een onafhankelijk instituut op te richten om de transparantie op de varkensmarkt te verbeteren. Dit instituut zou de Europese varkensmarkt moeten voorzien van marktgegevens en analyses die de markt transparanter maken. Over de huidige marktcijfers die door Europa worden vrijgegeven, toonden de lidstaten al meermaals hun misnoegdheid. Die laten vaak te lang op zich wachten waardoor varkenshouders onvoldoende kunnen inspelen op de evoluties op de markt.

Bron: Boerenbusiness

Volg VILT ook via