nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.02.2019 Lidstaten worstelen met verduurzamen gewasbescherming

Het Europees Parlement debatteerde en stemde over een rapport dat de tenuitvoerlegging van de richtlijn uit 2009 omtrent het duurzaam gebruik van pesticiden evalueert. Het rapport concludeert dat de implementatie in vele lidstaten duidelijk tekortschiet en roept lidstaten op om meer targets vast te stellen die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen duurzamer maken. Hilde Vautmans, die voor Open Vld in de landbouwcommissie zetelt, pleit voor meer middelen om te investeren in innovatie op vlak van gewasbescherming en veredeling van (meer robuuste) gewassen.

Sedert 2014 zijn alle land- en tuinbouwers volgens een Europese richtlijn verplicht om de principes van Integrated Pest Management (IPM) toe te passen. Een jaar later is de fytolicentie ingevoerd zodat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Kort samengevat kan je stellen dat boeren nu bedachtzamer moeten omspringen met een chemische bestrijding van ziekten, onkruiden en plagen. Het regelmatig opfrissen van hun theoretische kennis moet hen daarbij helpen.

Europa heeft de verduurzaming van gewasbescherming stevig op de rails gezet met de richtlijn duurzaam pesticidengebruik (2009). In praktijk loopt de omzetting van de EU-regelgeving niet in elke lidstaat even vlot, en dat is een understatement. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) verbloemt dat niet: “De resultaten van het rapport waren duidelijk. Uit de nationale actieplannen van lidstaten blijkt een gebrekkige tenuitvoerlegging van de richtlijn rond het duurzaam gebruik van pesticiden. Een slechte implementatie van de richtlijn betekent echter niet dat we ons zorgen moeten maken over onze voedselveiligheid want 97 procent van de staalnames ter controle van het pesticidenresidu zijn conform de regels.”

In elk geval is er ruimte voor verbetering. België is bij de goede leerlingen, samen met vier andere lidstaten, die ambitieuze én meetbare doelstellingen formuleerden om het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen. Geïntegreerde gewasbescherming geraakte hier ingeburgerd, maar andere lidstaten hebben daar te weinig vooruitgang mee geboekt. “Het is echt noodzakelijk om meer te investeren in geïntegreerde gewasbeschermingstechnieken”, benadrukt Vautmans. “De lidstaten moeten daar dus meer werk van maken en in hun nationale actieplannen concrete en meetbare doelstellingen vooropstellen.”

Tezelfdertijd acht ze het nodig om boeren een duwtje in de rug te geven. “Denk daarbij aan investeringen en innovatie met betrekking tot de veredeling van gewassen, verbeterde bodemkwaliteit, biologische bestrijdingstechnieken en precisielandbouw. Als we ons milieu willen verbeteren en beschermen, dan moeten we meer middelen voorzien om onze boeren te ondersteunen. Het zijn zij die ons gezond voedsel produceren.”

Jan Huitema, een Nederlands Europarlementslid van dezelfde liberale fractie als Vautmans, zegt daarover: “Voorkomen is beter dan genezen en ook boeren willen het liefst minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Helaas staat Europese wetgeving dit te vaak in de weg. Nieuwe veredelingstechnieken om resistentere gewassen (denk aan CRISPR, nvdr.) te ontwikkelen zijn niet toegelaten. Een goede bodemkwaliteit is cruciaal voor gezonde gewassen. Toch dwingt de Europese Nitraatrichtlijn boeren om meer kunstmest te gebruiken ten koste van dierlijke mest. Ook moet het gemeenschappelijk landbouwbeleid meer inzetten op precisielandbouw en ruimte bieden voor initiatieven zoals Stichting Veldleeuwerik.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via