nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.02.2017 Limburg ongerust over dorpen zonder bakker en slager

In 27 plattelandsdorpen in Limburg is er geen buurtwinkel, bakker, slager of andere dagelijkse voorziening meer. Dezelfde evolutie doet zich voor in de deelgemeenten van grotere gemeenten en in stedelijke gebieden. Vooral voor heel wat plattelandskernen wordt de verarming van het dorpsleven stilaan dramatisch. Daarom neemt de provincie Limburg initiatief voor leefbare dorpskernen. Gedeputeerde Inge Moors verwijst naar de meer dan 1,2 miljoen euro aan Europese, Vlaamse en provinciale plattelandssubsidies. Bijkomend is er een werkgroep opgericht en wordt een coach aangesteld die gemeentebesturen zal helpen bij het opnieuw leefbaar maken van het voorzieningsniveau.

Lokale voorzieningen zorgen voor een dynamische leefomgeving. Wanneer het voorzieningsniveau afneemt in het dorp, dan dreigt de plattelandskern een ‘slaapdorp’ te worden. Maatschappelijke en economische verschuivingen zorgen ervoor dat het aanbod aan lokale voorzieningen in kleinere dorpskernen sterk achteruit blijft gaan. “Uitgedrukt in cijfers telt een plattelandsgemeente per 1.000 inwoners gemiddeld 1.450 m² aan winkelvloeroppervlakte tegenover 2.500 m² in steden als Sint-Truiden, Tongeren, Hasselt en Genk”, stelt gedeputeerde van Economie Erik Gerits.

Om stil te staan bij de problematiek en de aanpak ervan organiseerde de provincie Limburg een druk bijgewoonde studiedag. Ongerustheid is er in Limburg vooral over de 49 deelgemeenten waar er geen enkel aanbod meer is van dagelijkse producten. De meerderheid van deze deelgemeenten zonder bakker, slager, buurtwinkel, café of bank situeert zich op het Limburgse platteland. “Juist daarom focussen we in ons provinciaal programma voor plattelandsontwikkeling op het versterken van de socio-economische leefbaarheid van het platteland”, zegt gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

Voor de regio Haspengouw wordt dit gebiedsgericht aangepakt onder impuls van de Plaatselijke Groep LEADER Haspengouw. Er werd een werkgroep opgericht die een aantal pilots zal uitvoeren. Om de methodiek over te dragen naar andere plattelandsgemeenten, zal van elke pilot een draaiboek worden gemaakt. Voor veel gemeenten kan dit draaiboek een algemene leidraad zijn. Toch is maatwerk noodzakelijk om de lokale problematiek aan te pakken. Hiervoor hebben de dienst Platteland en de dienst Economie het project ‘Basisvoorzieningen op het platteland gecoacht’ uitgewerkt.

Inge Moors geeft uitleg bij het project: “Een expert zal plattelandsgemeenten coachen bij het uittekenen van een actieplan voor de detailhandel, diensten en andere voorzieningen. Vervolgens zal de coach de gemeenten helpen de maatregelen te implementeren zodat het voorzieningsniveau in de kleine plattelandsdorpen terug leefbaar wordt”, verduidelijkt gedeputeerde van Platteland Inge Moors. Eerst zal het project dit jaar in drie plattelandsgemeenten uitgevoerd worden. In 2018 wordt het project dan verder uitgerold naar andere plattelandsgemeenten.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Limburg

Volg VILT ook via