nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.12.2018 Lintbebouwing zorgt voor versnippering van Vlaanderen

Vlaanderen telt zowat 13.000 kilometer lintbebouwing, een stuk meer dan tot vandaag werd aangenomen. Dat is voor het eerst berekend in het Ruimterapport van het Departement Omgeving. Ruim anderhalf miljoen Vlamingen wonen in de lintbebouwing, maar zijn daar niet altijd gelukkig mee. Uit eerder onderzoek blijkt dat 29 procent van de Vlaming zich ergert aan het fenomeen. Het Ruimterapport beschrijft aan de hand van meer dan 350 kaarten, tabellen en grafieken hoe onze Vlaamse ruimte ingericht is en hoe we die gebruiken. Eén derde van Vlaanderen nemen we in om te wonen, werken, ontspannen en ons te verplaatsen. Het ruimtebeslag is met andere woorden hoog.

Vooral het centrale deel van Vlaanderen is 'verlint', of gekenmerkt door lintbebouwing. In het bijzonder de driehoek tussen Aarschot, Mechelen en Lier en de regio rondom Keerbergen bevatten heel veel lintwegen. Wie langs lintwegen bouwt, doet dat hoofdzakelijk om te wonen. Driekwart van de lintbebouwing valt in die categorie. Een kwart van de oppervlakte wordt gebruikt voor andere doeleinden, zoals recreatie, transport, industrie of landbouw.

Het is precies die versnippering van de ruimte die als een rode draad loopt doorheen het eerste Ruimterapport van het Departement Omgeving. Vlaanderen wordt namelijk gekenmerkt door veel kernen en bebouwingsconcentraties, grote woningen met een beperkte bouwhoogte en relatief grote tuinen, voorzieningen en bedrijven die verspreid zijn over het hele grondgebied, kleine landbouwpercelen, veel bomen maar weinig bossen, veel zonnepanelen en veel wegen die zorgen voor een versnippering van het landschap. Landbouw, natuur en mobiliteit ondervinden hinder van de versnippering.

In Vlaanderen is 14,2 procent van de oppervlakte verhard. Twee derde daarvan bestaat uit wegen, opritten, terrassen, ... en één derde is effectief bebouwd. Dat is hoog in vergelijking met het Europees gemiddelde van 7,2 procent verharding. In vergelijking met andere Europese landen huisvest Vlaanderen veel inwoners en toch wonen we aan lage dichtheden. Verstedelijkt gebied is niet dicht bevolkt en landelijk gebied is niet dun bevolkt.

Hoe we ons verplaatsen, is een direct gevolg van waar we wonen, werken en ontspannen. Toch speelt de woon-werkafstand slechts een beperkte rol bij de woningkeuze. Vlamingen leggen jaarlijks 1.000 kilometer meer af dan de gemiddelde Europeaan. Mensen die in landelijk Vlaanderen wonen, leggen hierbij de meeste kilometers af. Een kwart van de bevolking werkt op de vijf procent van Vlaanderen die voorzien is voor bedrijventerreinen. De overige 75 procent werkt heel verspreid. Hier kan je heel dikwijls spreken van ‘verweving’. Verschillende functies lopen door elkaar. Voor bijna alle sectoren vinden we het grootste aandeel tewerkstelling terug in verstedelijkt gebied. Tegelijkertijd wordt open ruimte alsmaar meer versnipperd door niet-agrarische ondernemingen.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege: “Om het debat grondig te kunnen voeren en beleid te kunnen onderbouwen, is het belangrijk dat we beschikken over betrouwbare analyses en cijfers. Dit Ruimterapport biedt een stevige basis om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verder uit te rollen. We moeten de versnippering van Vlaanderen een halt toeroepen en waar mogelijk nog een stap verder gaan door te ontharden.”

Meer info: Ruimterapport

Bron: De Tijd / eigen verslaggeving

Beeld: Thijs Van den Nest

Volg VILT ook via