nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.07.2017 "Maak van Vlaamse soja geen kopie van monocultuurmodel"

Laat ons juichen voor Vlaamse soja, als het geen kopie wordt van de immense monoculturen in Latijns-Amerika. Zo luidt de waarschuwing van Luc Vankrunkelsven (Wervel) op de MO*-blog. “Komt de Siamese tweeling soja-maïs in dienst van bijvoorbeeld onze hoge Vlaamse vleesconsumptie en Vlaamse exportbelangen?”, zo klinkt het. In De Morgen staat dan weer te lezen dat de afgelopen 25 jaar liefst 7,6 miljoen hectare Argentijns bos verloren ging, voor een groot deel als gevolg van de explosieve groei van de sojateelt in het land.

Nu we steeds dichter lijken te staan bij de commerciële intrede van Vlaamse soja, staan zowel De Morgen als Wervel-blogger Luc Vankrunkelsven stil bij de beroemde en tegelijk ook beruchte plant. Via een schets van het gigantisch grote belang van soja voor de Argentijnse export wordt duidelijk hoe miljoenen hectare bos sneuvelen voor monocultuur. De afgelopen 25 jaar zou het in totaal om 7,6 miljoen hectare verdwenen bos gaan, hoofdzakelijk om plaats te maken voor de sojateelt. Tegelijkertijd steeg het gebruik van pesticiden tussen 1991 en 2012 met 858 procent tot 335 miljoen liter, terwijl het landbouwareaal met 50 procent toenam.

In de streek rond Cordoba, de tweede stad van Argentinië en hart van de Argentijnse sojaproductie, wordt heel wat onderzoek verricht naar de impact van gewasbeschermingsmiddelen op de volksgezondheid. Ook onder de bevolking groeit de weerstand tegen de monocultuur die de Argentijnse exportmolen draaiende moet houden maar het landschap omtovert in uitgestrekte sojavelden, zo ver de blik rijkt.

Het is tegen die kaalslag dat organisaties als Wervel al jaren van leer trekken. En het is ook daarom dat Wervel-blogger Luc Vankrunkelsven in een MO*-blogbijdrage een kanttekening plaats bij de hoera-berichten rond Vlaamse soja. In de eerste plaats erkent Vankrunkelsven wel de verdienste van de samenwerking tussen Alpro, AVEVE en ILVO waarbij geproduceerd wordt voor humane consumptie. Wel klinkt de vraag: waarom toch de alomtegenwoordigheid van soja, terwijl je met lupinen en hennep toch ook prima eiwitbronnen voorhanden hebt?

“Het goede nieuws over Vlaamse soja zou ons kunnen doen vergeten dat de internationale handel van maïs en soja niet heilig, maar pervers kan genoemd worden”, aldus Vankrunkelsven. “Soja en maïs zijn potentieel bronnen voor menselijke voeding. Chapeau dus, Alpro, maar laat ons nu vooral niet vergeten dat ongeveer 80 procent van de wereldproductie van soja voor de veevoeding bestemd is. Voor maïs is dat cijfer zo mogelijk nog hoger. Komt de Siamese tweeling soja-maïs in dienst van bijvoorbeeld onze hoge Vlaamse vleesconsumptie en Vlaamse exportbelangen?”

“Ja, laat ons juichen voor Vlaamse soja, als het geen kopie wordt van de immense monoculturen in Latijns-Amerika, waarop onze intensieve veehouderij nog altijd gestoeld is”, zo klinkt het nog. “Soja en maïs ontwrichten zowel de kleinschalige, ecologische landbouw in beide Amerika’s als in Europa. Neem de trein naar de Vlaamse kust en je ziet vooral veel maïs. Willen we dat landschap nu gaan ‘verrijken’ met monocultuur soja? Laat ons genieten van het goede nieuws: Vlaamse soja voor menselijke consumptie. Laat ons ondertussen de verborgen veevoederstromen niet vergeten, die het landbouwmodel radicaal omver gegooid hebben. Hier en onzichtbaar, ver over zee.” 

Bron: De Morgen/MO*

Volg VILT ook via