nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.09.2014 Maakt ex-topman bpost van boeren even goede managers?

Tijdens vier infoavonden in de eerstkomende drie weken zetten Boerenbond, SBB, Innovatiesteunpunt en Boeren op een Kruispunt land- en tuinbouwers op weg om zelf na te denken over ondernemerschap. Welke managementcapaciteiten heeft of ontbreekt de bedrijfsleider? Volgt hij een strategie? Welke rol speelt financieel inzicht bij goed ondernemerschap? Hoe gaat de boer om met leveranciers en hoe is zijn relatie met de bank? Vier sectorrapporten geven interessante inzichten in de algemene situatie (rendabiliteit, solvabiliteit, enz.) binnen de bestudeerde sectoren. Met Johnny Thijs, voormalig bpost-topman, is een gerenommeerd spreker gestrikt die bewezen heeft dat hij een bedrijf met doordacht ondernemerschap nieuw leven kan inblazen.

Inzicht in je bedrijf brengt op. Onder de noemer ‘Uitzicht door inzicht’ brengen Boerenbond, SBB, Innovatiesteunpunt en Boeren op een Kruispunt landbouwers samen om meer te leren over doordacht ondernemerschap. Inspiratie kunnen ze onder meer putten uit de verhalen van Johnny Thijs, die van 2002 tot 2013 aan het hoofd stond van De Post en bpost. Het parcours dat Thijs aflegde met een log overheidsbedrijf maakte zo veel indruk dat bedrijven in de rij stonden om hem als bestuurder aan boord te halen na zijn vertrek bij bpost. Tijdens de infoavonden deelt hij zijn inzichten in ondernemerschap en financiële analyse met land- en tuinbouwers.

Jacky Swennen en Koen Lammertyn van adviesbureau SBB zal tijdens de events toelichting geven bij vier speciaal voor de gelegenheid opgestelde sectorrapporten. Voor melkvee- en varkenshouderij, tuinbouw en sierteelt werd een overzichtelijk rapport gemaakt dat gebaseerd is op vele bedrijfseconomische en vennootschapsboekhoudingen. Ellen Vos en Veerle Serpieters, die vanuit het Innovatiesteunpunt het project opvolgen, geven ons meer uitleg: “Met de sectorrapporten willen de projectpartners land- en tuinbouwers uitdagen en sensibiliseren om meer met hun financiële cijfers en kengetallen bezig te zijn. Door meer zicht te krijgen op hun boekhouding en op financiële ratio’s, kunnen risico’s mogelijk sneller geïdentificeerd worden. SBB berekende onder meer de rendabiliteit, solvabiliteit en de verhouding tussen de jaarlast (schulden) en de kasstroom. Het rapport bespreekt dat niet bedrijf per bedrijf, maar voor een ganse sector.”

Zowel uit boekhoudingen als uit bedrijfsscans blijkt dat de (financiële) verschillen tussen land- en tuinbouwbedrijven groot zijn. “Noem het verschil tussen het best en het slechtst presterende kwartiel bedrijven gerust enorm groot. Dat verklaart waarom er ook in crisistijd nog bedrijven zijn die goed draaien.” Voor elke sector afzonderlijk maakt de vzw Boeren op een Kruispunt een analyse van indicatoren voor bedrijven in moeilijkheden.

In het kader van het project ‘Uitzicht door inzicht’, dat in de Vlaamse overheid (Vlaanderen in Actie & Agentschap Ondernemen) een partner vond, voeren Innovatiesteunpunt en SBB bedrijfsscans uit. Intussen werden al tientallen bedrijven bezocht en gescreend, uit zo goed als alle land- en tuinbouwsectoren. Tegen augustus volgend jaar zullen dat er 200 zijn. Al deze boeren en tuinders krijgen een overzicht van de aandachtspunten binnen hun bedrijfsvoering. “Verwacht van ons geen technische analyse van de prestaties op het veld of in de stal want wij focussen op de managementvaardigheden van de bedrijfsleider en de bedrijfsstrategie”, vertelt innovatieconsulente Ellen Vos. “We maken daarvoor gebruik van de ondernemingsscan ontwikkeld door de Vlerick Business School en hebben die afgestemd op land- en tuinbouw.”

Zo’n bedrijfsscan kan problemen aan het licht brengen nog voor ze grote moeilijkheden veroorzaken. Landbouwers kunnen op die manier onder meer eens kritisch stilstaan bij hun bedrijfsvoering, bij de relatie met hun leveranciers, bij hun strategie en financieel inzicht. Wie gratis zijn bedrijf wil laten scannen, kan daarvoor nog altijd aankloppen bij Innovatiesteunpunt en SBB.

Inschrijven voor de infoavond rond ondernemerschap is verplicht, via www.uitzichtdoorinzicht.be. Wie zich inschrijft, krijgt een interessante infobundel mee naar huis, met daarin het sectorrapport dat voor hem of haar relevant is en een pakket met nuttige informatie van alle projectpartners. De infoavond wordt viermaal herhaald: op 30 september in Gits, op 7 oktober in Beervelde, op 9 oktober in Paal en op 14 oktober in Oostmalle.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Uitzicht door inzicht

Volg VILT ook via