nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.10.2016 Maïsoogst op Hooibeekhoeve beneden alle peil

In de Hooibeekhoeve-nieuwsbrief lezen we het relaas van de maïsoogst na een uitzonderlijk wispelturig seizoen. Dat begon erg nat, maar eindigde met aanhoudende droogte. “Nog nooit werden door de aanhoudende regenval zulke slechte maïsopbrengsten genoteerd”, zo klinkt het. De opbrengstmetingen van de verschillende maïspercelen schommelen tussen de 5,5 en 21 ton verse massa per hectare. De voederwaardecijfers zijn nog niet bekend, maar door het vele kolfverlies bij het hakselen wordt ook hier een tegenvaller verwacht.

Het grillige weer van de voorbije maanden speelt heel wat gewassen parten, getuige daarvan de magere graanoogst en de moeizame aardappeloogst. Ook op de Hooibeekhoeve, het proefbedrijf van de provincie Antwerpen in Geel, blijven de opbrengsten daardoor een flink stuk onder de verwachtingen. De regenmeter noteerde er 696 mm neerslag tot half juli, met een piek van 111 mm in een week einde mei-begin juni. Na de regen volgde een lange periode van droog warm weer, waardoor de maïs verdroogde.

Bij opbrengstmetingen van de maïspercelen werden verse opbrengsten van slechts 5,5 tot 21 ton per ha genoteerd. Omgerekend naar ton droge stof komt dit neer op 2 tot 8,5 ton droge stof per ha. “Vergelijken we dit met een normale maïsopbrengst van 50 ton/ha vers of 20 ton droge stof/ha mogen we spreken van opbrengstverliezen van 60 tot 90 procent, met zeer veel verschillen binnen en tussen de percelen”, zo klinkt het. De voederwaardecijfers zijn nog niet bekend, maar door het vele kolfverlies bij het hakselen wordt ook hier rekening gehouden met een tegenvallend resultaat. Net als heel wat melkveehouders heeft ook de Hooibeekhoeve overigens maïs bij moeten kopen om de ruwvoervoorraad aan te vullen.

Ook de opbrengstresultaten bij de maïsproeven delen mee in de klappen. Op één proefveld werden opbrengsten gemeten boven de 50 ton vers of 19 ton droge stof. Andere proefvelden bevestigden de opbrengsten die we ook op praktijkpercelen haalden. Ondanks de wisselvalligheid op de proefvelden koos Hooibeekhoeve ervoor om de meerderheid van de proeven toch te oogsten. “Op die manier krijgen we een goed beeld van de impact van het weer onder diverse teeltomstandigheden.” 

Bron: Hooibeekhoeve @ boer

Beeld: Hooibeekhoeve

Volg VILT ook via