nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.09.2018 Marktleider in toelevering ruilt AVEVE in voor Arvesta

De Groep AVEVE, marktleider in België in de toelevering aan land- en tuinbouw, gaat voortaan door het leven als ‘Arvesta. Experts in the field’. Sedert 2006 deed de groep de ene overname na de andere, maar de verwachte omzetgroei bleef de laatste jaren uit. Onder leiding van de nieuwe CEO Eric Lauwers wordt daarom een groei- en transformatietraject uitgerold. Meer synergie creëren tussen de 40 bedrijven van de groep moet middelen vrijmaken om te investeren in optimalisatie en innovatie. Met Arvesta als overkoepelend sterk merk wil Lauwers van de bedrijvengroep een aantrekkelijke werkgever voor jong talent maken.

De nieuwe naam van Groep AVEVE, Arvesta, is het resultaat van de samenvoeging van arvus, de Latijnse naam voor ploeg, harvest, hetgeen verwijst naar oogst, en invest, dat duidt op het investeren in mensen, merken en innovatie. Arvesta moet volgens CEO Eric Lauwers een kwaliteitslabel worden dat de groep meer slagkracht geeft, niet alleen in haar contacten met boeren, tuinders en het brede publiek maar ook in het aantrekken van werknemers.

De naamsverandering is onderdeel van een strategie om meer synergieën te creëren binnen de groep. Door het aan elkaar rijgen van overnames heeft AVEVE zijn omzet opgekrikt naar 1,4 miljard euro in 2017. In de periode 2005 tot 2010 kon de groep uitpakken met 10 procent groei. Vanaf 2012 viel de omzetgroei volledig stil, ook al werden er sindsdien nog acht bedrijven aan de groep toegevoegd.

CEO Eric Lauwers: “Met elke overname is er expertise meegekomen, wat heel belangrijk is om die kennis te kunnen doorgeven aan boeren en tuinders. Maar je moet ook durven zeggen wat er beter kan. Veertig bedrijven die los van elkaar werken, soms zelfs de ander beconcurreren, dat is complex en verhoogt de kosten.” Het geld dat zo verloren ging, wil de nieuwe CEO in de toekomst investeren in de bestaande business en in innovatie. Hoewel de transformatie pas in 2017 werd ingezet, wierp ze datzelfde jaar nog vruchten af in de vorm van vier procent omzetgroei.

De muren tussen 40 bedrijven worden gesloopt, en de nog complexere structuur van 75 vennootschappen wordt sterk vereenvoudigd. Aan de bonte verzameling bedrijfsnamen zoals Hortiplan, Hermoo, Sanac, Lannoo en Dumoulin wordt niet geraakt omdat het sterke merken zijn. ‘Arvesta. Experts in the field’ wordt in feite het overkoepelende sterke merk. Dat moet onder meer toelaten om als werkgever aan uitstraling te winnen in de strijd om jong talent.

Met het geld dat uitgespaard wordt door efficiëntiewinsten en samen-aankoop (veevoedergrondstoffen, maar bijvoorbeeld ook bedrijfswagens) zal Arvesta in de periode 2018-2020 111 miljoen euro investeren in modernisering van productiesites, het stroomlijnen van de IT-infrastructuur en de ontwikkeling van landbouwinnovaties. Voor alle duidelijkheid, op personeel wordt niet bespaard. “Onze 1.900 medewerkers staan centraal in de nieuwe strategie”, benadrukt Lauwers. In de toekomst zal personeel van de ene afdeling veel nauwer samenwerken met een andere afdeling. Op die manier kan bijvoorbeeld het advies rond variëteitenkeuze door AVEVE Zaden afgestemd worden op het veerantsoen dat AVEVE Veevoeding geeft.

Wat innovaties betreft, herinnerde de CEO aan het voeder Taintstop dat Dumoulin introduceerde als oplossing voor berengeur. Tot de verbeelding spreken, doet ook de drone die AVEVE Zaden inzet bij de selectie van zaaigranen. Wereldwijd vermaard zijn de mobiele teeltgoten van de firma Hortiplan. Ze helpen om elke vierkante meter in een serre optimaal te benutten. Naarmate de sla- of andere plantjes groter worden, schuiven de goten verder uit elkaar. Behalve de hoge veldbezetting (x3 t.o.v. vollegrondteelt) zijn er ook voordelen op vlak van arbeid, ergonomie en hergebruik van drainwater. De mobiele teeltgoten van Hortiplan werden in Canada toegepast in een grote dakserre. Dat bracht zelfs premier Justin Trudeau op de been voor een bedrijfsbezoek.

Verder meldde Lauwers dat de nieuwe sojaoogst zich veelbelovend aandient. Een eerste praktijktest met 25 hectare deed AVEVE besluiten om de variëteitenkeuze bij te sturen in functie van het eiwitgehalte en op te schalen naar 50 hectare. Wellicht gaat eind deze maand de eerste soja voor het mes. “Met een verwacht eiwitgehalte van 41 procent is deze soja geschikt voor menselijke consumptie en kunnen we leveren aan Alpro.” Vorig jaar werd het gros van de sojaoogst wegens een tegenvallend eiwitgehalte verwerkt tot veevoeder, maar dit jaar lijkt de teelt voor humane consumptie te slagen. Het soja-experiment geldt als een voorbeeld van de nauwere samenwerking binnen de bedrijvengroep Arvesta: AVEVE Zaden levert de sojazaden en ontvangt en droogt de oogst. Sanac doet de teeltopvolging en Cofabel regelt de afstelling en het aangepast maaibord van de dorsmachine.

Op de vraag of er in de toekomst nog nieuwe overnames te verwachten zijn, antwoordde de CEO "dat de consolidatie in de toelevering aan landbouw zich net als in andere sectoren zal voortzetten”. Arvesta wil niet vanop de zijlijn toekijken. Zeker is dat de beslissing over een eventuele overname in eigen land zal worden genomen want met de MRBB-holding van Boerenbond als aandeelhouder is het kapitaal 100 procent Belgisch. Behalve in België is Arvesta ook actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland. AVEVE telt 200 (zelfstandige) winkelpunten en een 60-tal agrarische zaakvoerders die zaaizaden, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen verkopen aan land- en tuinbouwers. “De A-tot-Z-oplossing die we landbouwers kunnen aanbieden en de agrarische deskundigheid waarvan de consument in de tuincentra mee geniet, maken ons uniek”, klinkt het.

Bekijk hier de bedrijfsfilm en de website van het nieuwe Arvesta.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via