nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.01.2019 "Maximaal voorbereiden op no deal met Britten"

Het is dinsdag D-Day voor de Britse premier Theresa May omdat het Lagerhuis zich dan uitspreekt over het brexitakkoord dat de Britse en Europese onderhandelaars in november onderling bereikten. De kans lijkt echter miniem dat de tekst het straks haalt. Dat verontrust ook federaal vice-premier Kris Peeters, zo zei hij tijdens het Boerenbond-praatje met voorzitter Sonja De Becker tijdens Agriflanders. “We moeten ons maximaal voorbereiden op een no deal”, zo klonk het, maar hij gaf meteen ook te kennen dat extra middelen voor het Voedselagentschap en de douanediensten geen evidentie zijn voor een regering in lopende zaken.

Na maandenlange onderhandelingen bereikten de Europese en Britse brexit-onderhandelaars eind november een voorlopig terugtrekkingsakkoord, waarna May's deal ook - zij het met lange tanden - groen licht kreeg van haar regering. Ook de Europese leiders gaven hun fiat al, maar de echte grote horde ligt in het Britse parlement. Daar had eigenlijk al in december over het ontwerpakkoord gestemd moeten worden. Maar premier May trok toen op het allerlaatste moment haar staart in, omdat ze aanvoelde dat de deal niet genoeg stemmen zou halen.

Het grote probleem voor het anti-kamp is de Ierse backstop. Die regeling, een soort vangnet dat ervoor moet zorgen dat Ierland en Noord-Ierland niet opnieuw gescheiden worden door een harde grens, ligt moeilijk omdat de Britten in een douane-unie met de EU zouden moeten blijven tot er een nieuwe handelsrelatie is. Veel brexiteers huiveren bij de gedachte dat die backstop wel eens permanent zou kunnen worden, zeker omdat het Verenigd Koninkrijk niet zonder fiat van de Europese Unie kan beslissen om eruit te stappen. May beloofde daarop om in Brussel "juridische garanties" los te weken, waarin duidelijk staat dat de backstop per definitie tijdelijk is en dat het eigenlijk niet de bedoeling is om het mechanisme ooit te activeren, maar ze kreeg die niet.

En wat gebeurt er na dinsdag? Volgens de BBC zijn er ruwweg drie mogelijkheden. Eén: de tekst wordt goedgekeurd, de regering giet ze in wetgeving en krijgt ook die door het parlement, en de Britten verlaten de EU op 29 maart zoals gepland. Twee: de tekst wordt goedgekeurd, zij het met amendementen. Ook dan is een brexit op 29 maart mogelijk nog haalbaar, al is het niet uitgesloten dat de Britten om uitstel vragen of om een verlenging van de overgangsperiode van eind 2020 tot maximum eind 2022.

Drie, en volgens analisten de meest waarschijnlijke optie: het akkoord wordt gekelderd. Dan heeft May in principe drie dagen om terug te keren naar het parlement met een plan van aanpak. Ze kan aankondigen opnieuw te gaan onderhandelen met de Europese Unie of de brexit-datum uitstellen, maar het is niet uitgesloten dat ze een motie van wantrouwen voor de kiezen krijgt die kan uitmonden in nieuwe verkiezingen. Ook een harde brexit, zonder akkoord met de EU, behoort dan tot de mogelijkheden.

Vice-premier Kris Peeters, tevens CD&V-lijsttrekker voor de volgende Europese verkiezingen, gaf tijdens Agriflanders te kennen dat België moet rekening houden met een no deal. De kern van de regering komt deze week over de kwestie samen om de nodige voorbereidingen te treffen. “Ik zal er ook voor zorgen dat landbouw en voedingsindustrie voldoende bij dit overleg betrokken worden, want gezien hun handelsrelaties met Groot-Brittannië kunnen de gevolgen voor beide sectoren groot zijn.”

Wanneer er geen akkoord komt tussen de EU en de Britten over een ordelijke brexit, dan zijn het vooral de controlediensten zoals het Voedselagentschap en de douane die heel wat meer werk mogen verwachten. In dat kader heeft het FAVV al 300 extra personeelsleden gevraagd. Gepolst naar de budgetten die hiervoor beschikbaar zijn, moest Peeters bekennen dat dit voor een regering in lopende zaken niet evident is. “Omdat er geen algemene begroting is voor 2019, moet er binnen de huidige middelen geschoven worden”, klonk het.

Over een uitstel van de deadline voor de brexit was de minister kort. “Daar wordt vandaag in Europese kringen niet over gesproken. We willen bij de tegenpartij geenszins de illusie wekken dat dit een optie is, anders zullen de Britten zeker niet instemmen met wat er nu voorligt”, stelde Peeters.

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via