nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.03.2016 McDonald's haalt contact met Franse boeren aan

Het protest van de Franse boeren heeft heel wat bedrijven verderop in de keten tot actie bewogen. Zo maakt fastfoodketen McDonald’s bekend dat het een driejarig driepartijencontract heeft afgesloten met verschillende grote spelers uit de pluimveesector, goed voor 9.100 ton kip. Nieuw daaraan is dat via zo’n driepartijencontract niet alleen de directe leverancier, maar ook de boerencoöperatie erachter, nauw betrokken wordt in het aankoopverhaal. “Dit is goed nieuws voor de betrokken landbouwers”, verwelkomt Frans landbouwminister Stéphane Le Foll het nieuws.

Meer en meer Franse spelers uit de voedingsindustrie en distributiesector proberen land- en tuinbouwers nauwer te betrekken bij hun aankoopbeleid. Eerder kondigde supermarktketen Auchan aan dat het voor de aankoop van varkensvlees met driepartijencontracten wil werken, een formule die premier Manuel Valls naar voor schuift als oplossing voor de aanhoudende crisis in de Franse landbouwsector. De aanwezigheid aan de onderhandelingstafel moet boeren de kans geven een goede aankoopprijs te bedingen.

Nu kondigt ook de Franse tak van McDonald’s aan dat het de driepartijencontracten sterker wil verankeren in zijn aankoopbeleid. De fastfoodmultinational wil met zijn leveranciers langdurige contracten afsluiten om zijn aanvoer veilig te stellen, en wil dat bovendien nog meer in samenspraak met de boer doen, zo klinkt het, zowel voor rundvlees, appels, graan en kip. Voor enkele producten werkte McDonald’s al met afspraken voor één jaar, maar nu wil McDonald’s voor drie jaar zekerheid bieden voor alle partijen.

Eén van de doelstellingen is om de Franse McDonald’s-consumenten zo veel mogelijk Franse producten aan te kunnen bieden. Dankzij een nieuwe partnerschap met Cargill, Moy Park en de bijbehorende producentenorganisaties Gaévol, Boscher Volailles en de LDC-groep wil McDonalds het aandeel Franse kip tegen eind 2016 optrekken naar minstens twee derde, en op termijn naar het volledige aanbod. Het nieuwe contract bepaalt een vaste afnameprijs die elk jaar opnieuw moet onderhandeld worden.

“Daardoor stellen we de Franse pluimveehouders niet bloot aan de volatiliteit van de wereldmarkt”, aldus Nawfal Trabelsi, directeur van McDonald’s Frankrijk. “Door de vaste prijs bieden we transparantie en krijgen onze producenten investeringszekerheid. We willen met onze leveranciers – over heel de keten heen – niet alleen een kwantitatieve, maar ook kwalitatieve samenwerking uitbouwen.”

“Het langdurig engagement van McDonald’s bewijst het vertrouwen dat ze hebben in de Franse pluimveesector”, aldus Stéphane Dahirel, voorzitter van producentenorganisatie Gaévol. “We zijn verheugd dat we samen met Boscher Volailles en Groupe LDC de samenwerking met McDonald’s kunnen verderzetten. Het laat onze kwekers toe om hun productie en investeringen te plannen op lange termijn.”

Bijkomend kondigde McDonald’s aan dat het een nieuw lastenboek in gebruik wil nemen dat onder meer de nodige garanties biedt op het vlak van dierenwelzijn. Het gaat in totaal om 170 kwaliteitseisen waaraan de leveranciers moeten voldoen, waaronder ook de doelstelling om tegen 2017 geen antibiotica meer te gebruiken die te belangrijk zijn voor de menselijke geneeskunde. In totaal omvat het driejarig contract 9.100 ton kippenvlees. Ook KFC, een andere fastfoodketen, sloot onlangs een omvangrijk afnamecontract af met de sector.

Bron: eigen verslaggeving/Le Figaro

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via