nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.01.2019 Meer administratieve eenvoud blijft een syndicale vraag

Zowel door EU-commissaris Phil Hogan als door Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege werd ‘administratieve vereenvoudiging’ reeds aangestipt als een werkpunt binnen het landbouwbeleid. In de praktijk komt vereenvoudiging nog vaak neer op digitalisering en wordt het regelgevend kader eerder breder dan smaller. “Het mag nog wat meer zijn”, is kort samengevat dan ook de manier waarop het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) hiertegen aankijkt. Daarna volgt een pleidooi tegen versnippering van bevoegdheden en voor meer coördinatie en samenwerking.

Administratieve vereenvoudiging wordt in het politiek memorandum van ABS onder de aandacht gebracht van de beleidsmakers. Het heet een win-winsituatie te zijn voor overheid en landbouwsector. “Minder regelneverij is hierbij cruciaal. Niemand heeft baat bij nutteloze regeltjes en wetten die het ondernemerschap fnuiken en de zin om te ondernemen bij potentiële starters snel doet verdwijnen.”

Vanuit het boerensyndicaat komt de suggestie dat door te vereenvoudigen ook centen bespaard kunnen worden. “Het afslanken van het overheidsapparaat, het verder doorvoeren van autocontrolesystemen in de primaire productie en een vlot bereikbaar en uniek e-loket kunnen een pak besparingen teweegbrengen én een vlottere en eenvoudige afhandeling van dossiers in de hand werken.”

In dit kader wordt ook gepleit voor een snelle uitwerking van een brede weersverzekering. Over het Rampenfonds dat op het punt staat te verdwijnen, zegt ABS: “Ook na 1 september 2019 moet het actief blijven, onder gewijzigde vorm. Er moet een vangnet gecreëerd worden voor extreme weersomstandigheden. Een voldoende hoge verzekeringspremie is nodig om het afsluiten van een brede weersverzekering te stimuleren.”

Bekijk hier het politiek memorandum van het Algemeen Boerensyndicaat.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via