nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.07.2017 Meer bewijs voor verband antibiotica en resistentie

Een nieuw rapport van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA), het Europees Geneesmiddelenagentschap en het Europees Centrum voor Ziektepreventie verzamelt nieuwe gegevens omtrent antibioticagebruik en antimicrobiële resistentie. “Meer dan ooit weten we nu zeker dat er een verband is tussen beide, en dat geldt zowel voor dieren als voor mensen”, aldus EU-commissaris voor Volksgezondheid Vytenis Andriukaitis. 

Omdat de Commissie de strijd tegen antimicrobiële resistentie als een topprioriteit heeft aangestipt gaf het vorig jaar de opdracht aan EFSA, het Europees Geneesmiddelenagentschap en het Europees Centrum voor Ziektepreventie om de krachten én de kennis te bundelen om een gezamenlijk rapport op te stellen inzake het gebruik van antibiotica en antimicrobiële resistentie. EFSA laat nu weten dat hetzelfde drietal nu een nieuw rapport klaar heeft, waarvan de conclusies in de lijn liggen van het eerste rapport. Maar, niet onbelangrijk: een betere kwaliteit van de gebruikte data heeft voor een preciezere analyse geleid. 

Het resultaat van die analyse is dat wetenschappers nog omstandiger hebben kunnen aantonen dat er een onomstotelijk verband is tussen antibioticagebruik en antimicrobiële resistentie. Concreet staat in het rapport onder meer te lezen dat er een duidelijk verband is tussen de resistentie tegen quinolone, dat gebruikt wordt om salmonella en campylobacter te bestrijden bij mensen, en het antibioticagebruik in de veehouderij. Ook het verband tussen het gebruik van derde- en vierde-generatie cephalosporine en quinolone voor E. coli-infecties en resistentie tegen E. coli bij mensen is volgens de wetenschappers overduidelijk.

Verder wordt in het rapport duidelijk dat er nog steeds grote verschillen zijn in het gebruik van antibiotica in de verschillende Europese lidstaten. Uit cijfers uit 2014 blijkt dat het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren met 152 mg/kg een stuk hoger ligt dan het gebruik bij mensen (124 mg/kg), al geldt het omgekeerde voor het mediaanverbruik (67 en 118 mg/kg). In 18 van de 28 Europese lidstaten lag het gebruik van antibiotica lager bij dieren dan bij mensen. Verder zijn de wetenschappers het roerend eens over de grote noodzaak van een lager antibioticagebruik om de resistentie te beperken. In eigen land werd onlangs nog aangekondigd dat het gebruik bij dieren vorig jaar gevoelig daalde.

Lees het volledige rapport hier.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via