nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.07.2017 Meer burgers dan boeren reageerden op GLB-enquête

Vooraleer we dieper ingaan op de resultaten van de publieksbevraging over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zoomen we in op de respondenten. Niet minder dan 322.912 personen en organisaties vulden de online enquête van de Europese Commissie in. Opvallend veel reacties kwamen uit eigen land want met 20.806 antwoorden is de interesse in het Europees landbouwbeleid hier veel groter dan bijvoorbeeld in Nederland (7.202) en Polen (5.872). De meesten reageerden persoonlijk, en niet namens een organisatie. Opvallend is dat burgers massaler hun stem hebben laten horen dan boeren. Amper zeven procent zegt van zichzelf dat hij of zij betrokken is bij landbouw.

Milieu- en natuurorganisaties bewezen hun mobiliserende kracht ten tijde van de publieksraadpleging over de Europese natuurrichtlijnen. Onder de noemer ‘Nature Alert’ voerden zij toen campagne voor het behoud en tegen het uithollen van de belangrijkste natuurwetgeving. Hun achterban heeft opnieuw massaal van zich laten horen, ditmaal via de ‘Living Land’-campagne die een aansporing was om deel te nemen aan de enquête over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Van de 322.912 inzendingen zijn er circa 260.000 reacties waarbij de respondent zich met een muisklik akkoord heeft verklaard met vooraf ingevulde antwoorden.

Met de resultaten van deze brede publieksraadpleging houdt de Europese Commissie rekening bij het uitschrijven van een nieuw voorstel voor het landbouwbeleid na 2020. EU-commissaris Phil Hogan heeft al laten verstaan dat de inhoud voor hem zwaarder doorweegt dan het aantal reacties. De nota vermeldt dat een publieksraadpleging niet hetzelfde is als een steekproef omdat de reacties niet noodzakelijk statistisch representatief zijn. Het aantal unieke reacties op de enquête is met bijna 59.000 een stuk bescheidener dan het totaal aantal inzendingen. Aan sommige reacties, 1.417 om precies te zijn, werd een uitgebreide positiepaper toegevoegd.

Van het totale aantal antwoorden komt bijna de helft (45,6%) uit Duitsland. Ook België is in de enquête (6,4%) oververtegenwoordigd als je rekening houdt met ons inwonersaantal. Opvallend weinig antwoorden komen uit de Oost-Europese lidstaten en uit Portugal (980). De Spanjaarden (24.776), Italianen (38.425) en Fransen (40.390) hebben wel massaal gereageerd.

Niet organisaties (3% van de reacties) maar individuen (97%) domineren de enquête, tenzij je er rekening mee houdt dat het belangenorganisaties waren die boeren maar vooral ook burgers gemobiliseerd hebben om de enquête in te vullen. De organisaties die zich schaarden achter de ‘Living Land’-campagne – in eigen land onder meer Natuurpunt en de coalitie 'Voedsel Anders' – hebben er namelijk voor gezorgd dat er ook een grote burgerparticipatie was. Van de individuele respondenten zegt 92,8 procent niet persoonlijk betrokken te zijn bij landbouw. De organisaties die reageerden, waarvan 61 procent bedrijven en 12 procent overheden, zijn meestal (77%) wel actief binnen de landbouw.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via