nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.10.2015 Meer faillissementen bij Nederlandse melkveehouders

In de eerste drie kwartalen van dit jaar bereikte het aantal faillissementen van melkveebedrijven in Nederland een piek. In totaal gingen er vijf failliet, terwijl dat er in de voorgaande zes jaar slechts zeven waren. Ook het aantal Nederlandse varkensbedrijven dat de boeken neerlegt, blijft de opwaartse tendens van de laatste vier jaar verderzetten. In de eerste negen maanden van dit jaar ging het om zes bedrijven. Ondanks de stijgende tendens staat het aantal faillissementen in de veehouderij in schril contrast met de tuinbouw. Daar gingen dit jaar alleen al 31 bedrijven overkop. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek in Nederland heeft bekendgemaakt.

Het meest crisisbestendig in Nederland blijkt de vleesveehouderij. In die sector gingen sinds 2009 slechts twee bedrijven failliet, waaronder eentje dit jaar. Daarna volgen de akkerbouwsector en de pluimveehouderij met elk zeven faillissementen de afgelopen zeven jaar. In het verleden bleek ook de Nederlandse melkveehouderij een behoorlijk stabiele sector. Sinds 2010 ging er telkens één bedrijf overkop, met uitzondering van 2012 toen er drie bedrijven de boeken neerlegden. De cijfers in 2015 tonen aan dat er een kentering blijkt te komen, met vijf faillissementen de eerste drie kwartalen.

Hoewel het statistiekbureau van Nederland geen achtergronden geeft bij de cijfers, gaat Boerenbusiness.nl ervan uit de melkprijs ongetwijfeld een rol speelt. “Vooral melkveebedrijven die stevig geïnvesteerd hebben in uitbreiding met het oog op het verdwijnen van het melkquotum en dus een zware kredietlast tornen, zullen dit jaar de marktwerking sterk gevoeld hebben”, klinkt het. Het is nochtans opvallend dat de eerste drie faillissementen van dit jaar in het eerste kwartaal van het jaar vielen, toen het melkquotum nog van kracht was. Volgens Boerenbusiness stond de melkprijs in die periode al wel onder druk, maar lag die nog niet op het lage niveau van de afgelopen zomer en nu.

De slechtst scorende dierlijke sector op vlak van faillissementen is de varkenshouderij. Daar gingen de laatste zeven jaar maar liefst 33 bedrijven failliet. Waar dat tussen 2009 en 2011 nog schommelde tussen één tot drie bedrijven per jaar, zien we in 2012 een piek met negen failliete bedrijven. Ook 2013 was een slecht jaar met acht faillissementen. Tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar gingen er al zes bedrijven overkop.

Toch is de situatie in de veehouderij met niets te vergelijken met de situatie in de tuinbouw. Daar zijn er dit jaar alleen al 31 bedrijven failliet gegaan. Maar dat komt bijlange na niet in de buurt van het trieste record van 2013 toen 93 tuinbouwbedrijven de boeken neerlegden. In 2012 waren het er 92. Over de periode 2009-2015 gingen in totaal 425 Nederlandse bedrijven actief in de tuinbouw in faling. Dat betekent dat van alle bedrijven in de agrarische sector die de afgelopen zeven jaar failliet gingen, het in 87,4 procent van de gevallen om een tuinbouwbedrijf ging.

Meer informatie: Faillissementen in de Nederlandse landbouw

Bron: Eigen verslaggeving/Boerenbusiness

Volg VILT ook via