nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.01.2018 Meer pv's voor schending visquota in Belgische Noordzee

Ondanks een sterke daling van het aantal controles werden in 2016 aan de Belgische kust meer processen-verbaal opgesteld (25 in plaats van 18) en meer schriftelijke waarschuwingen (43 in plaats van 13) uitgeschreven wegens overtredingen op de visquota in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams NV-A-parlementslid Sabine Vermeulen.

"In 2015 vonden er 43 controles aan land en 116 controles op zee plaats. In 2016 waren er dat respectievelijk 37 en 59. Deze cijfers moeten aangevuld worden met een niet-geregistreerd aantal administratieve kruiscontroles. Volledigheidshalve moet ook het aantal luchtwaarnemingen van vaartuigen worden toegevoegd" , aldus Schauvliege. In 2015 gaat het om 507 waarnemingen, in 2016 om 332.

De pv's resulteerden in 2015 in 12 minnelijke schikkingen en twee vonnissen, in 2016 waren er dat respectievelijk twee en twee. Het openbaar ministerie heeft in een aantal dossiers uit 2016 evenwel nog niet beslist of het al dan niet zal dagvaarden. Minister Schauvliege erkent dat het aantal controles in de afgelopen jaren is gedaald, maar dat komt vooral door problemen met effectieve inzetbaarheid van het personeel. Het probleem wordt volgens haar aangepakt door aanwerving van extra personeel.

Bron: Belga

Volg VILT ook via