nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2019 "Megastal van Greenpeace genereert 20.000 euro inkomen"

Bij de Landsbond, belangenverdediger van Vlaamse pluimveehouders, keken ze raar op toen hun sector door Greenpeace geviseerd werd vanwege schaalvergroting en “megastallen”. Vooral de definiëring van wat een megastal is, doet de wenkbrauwen fronsen. Voor Greenpeace zijn dit alle veebedrijven met een omzet van meer dan 500.000 euro per jaar. “Dit komt overeen met 31.500 braadkippen op één bedrijf, of 23.500 leghennen.” Waarom er in de praktijk meer dieren gehouden worden, maakt de Landsbond duidelijk aan de hand van een korte rekensom. Die oefening leert dat het inkomen van een braadkippenhouder bij dat dieraantal onder het vooropgestelde minimum gezinsinkomen van 20.000 euro op jaarbasis zou blijven steken.

Greenpeace liet onlangs zijn ongenoegen blijken omtrent de opmars van wat volgens de milieuorganisatie megastallen zijn. Die term komt overgewaaid uit Nederland, waar er een definitie voor bestaat in termen van dieraantallen. Voor Greenpeace daarentegen zijn alle veebedrijven met een omzet groter dan een half miljoen euro ‘mega’. De Landsbond stoort zich, als belangenverdediger van pluimveebedrijven, aan de negatieve impressie van die boodschap en van het woord megastal in het bijzonder.

Alvorens daar dieper op in te gaan, staat de organisatie stil bij de begripsomschrijving door Greenpeace. “Surrealistisch”, volgens de Landsbond, want wat voor Greenpeace ‘mega’ is in termen van omzet blijkt in de praktijk een bedrijf dat na aftrek van afschrijvingen, kosten en belastingen geen behoorlijk gezinsinkomen genereert. “Uitgaande van een gemiddelde opbrengst van 0,88 euro per kilo kip komt dit overeen met het houden van slechts 31.500 vleeskippen per bedrijf. Worden de afschrijvingen en de kosten (± 0,82 EUR), alsook de belastingen (± 40%) hierbij in rekening gebracht, dan houdt de braadkippenhouder nog 20.000 euro over op jaarbasis.”

Een bedrijf van die omvang met dat inkomen voor de bedrijfsleider heeft volgens de Landsbond geen ruimte om investeringen te doen. Nochtans wordt van de ondernemers in de pluimveehouderij verwacht dat zij hun stallen uitrusten met (dure) milieuvriendelijke technieken zoals emissiearme luchtbehandelingstechnieken. Net daarom poneert de Landsbond: “Schaalvergroting werkt duurzaamheid net in de hand want die berust op de drie pijlers: economie, samenleving en milieu.” In het huidige klimaat van sterke prijzenconcurrentie tussen grootwarenhuizen ziet de Landsbond schaalvergroting als de enige optie om met pluimvee een leefbaar inkomen te genereren en tezelfdertijd op het bedrijf inspanningen voor milieu en klimaat te doen.”

Bron: Pluimvee Actueel

Beeld: PlattelandsTV

Volg VILT ook via