nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.03.2018 Meldpunt voor koeien die slachtoffer zijn van zwerfvuil

Zwerfvuil is één van de grote frustraties van landbouwers. Voor hen is de hinder veel groter dan voor de modale burger want zwerfvuil kan in de maag van een koe belanden. Achter de technische term ‘scherp-in’ gaat veel dierenleed schuil, en grote financiële schade voor de eigenaar van de koe. Het Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond plaatsten reeds bermborden om te sensibiliseren. Minister Joke Schauvliege richt nu een meldpunt op voor landbouwers die dieren verliezen ten gevolge van zwerfvuil. De omvang van het probleem moet zo duidelijker worden.

Langs akkers en weiden kom je bermbordjes tegen. Wie achteloos een blikje weggooit in een veld moet zich onderhand bewust zijn van de impact die dat kan hebben. Zwerfvuil is een pest voor het milieu, en voor de boer. Het kan schade aan machines veroorzaken, komt in de oogst terecht waar het zeer ongewenst is, en grazende koeien eten het afval op. Het grootste risico lopen ze wanneer de weide gemaaid wordt en de vlijmscherpe restanten van een blikje in het voeder belanden.

Hoeveel runderen jaarlijks het slachtoffer worden, is niet duidelijk. De landbouworganisaties beschikken zelf niet over cijfers, maar zagen hun vermoeden dat het een groot probleem is bevestigd worden door de enquête van een Nederlandse masterstudent. Meer dan twee op de drie van de 145 Vlaamse veehouders die zijn enquête invulden, meldde de voorbije vijf jaar zeker één ziek dier door ‘scherp-in’ gehad te hebben. In vier op de vijf gevallen lag zwerfafval aan de oorzaak, schatten ze.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wil een beter beeld krijgen van de kostprijs van zwerfvuil, en meer specifiek van drankblikjes, op het platteland. Op vraag van de minister heeft het Departement Landbouw en Visserij een meldpunt opgericht voor de registratie van runderen die door ‘scherp-in’ zijn gekwetst of overleden. De rundveehouder voert digitaal een aantal gegeven in: de gemeente waar zijn bedrijfszetel is gelegen, zijn landbouwernummer en de ouderdom, het type en geslacht van het dier. Deze informatie zal op regelmatige tijdstippen bezorgd worden aan afvalstoffenmaatschappij OVAM.

Een rundveehouder kan op de website ook een aantal facultatieve gegevens invullen, zoals de geschatte dierenartskosten en de precieze doodsoorzaak. De moeite die hij doet om schade te melden, geeft geen aanleiding tot een financiële vergoeding. Uiteraard heeft hij er zelf wel alle belang bij dat de overheid de omvang van het probleem kent. “Het meldpunt sluit aan bij de bermborden die reeds samen met Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat werden geplaatst”, vertelt minister Schauvliege. “Er is ook een structurele samenwerking met Landelijke Gilden om nog meer te sensibiliseren over de impact van zwerfvuil op de rundveesector, bijvoorbeeld tijdens fietstochten en wandeltochten op het platteland.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Sofie Van Holle

Volg VILT ook via