nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.05.2018 Meldpunt voor schade door everzwijnen is operationeel

Schade door everzwijnen kan voortaan gemeld worden via het e-loket van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het meldpunt was al eerder aangekondigd, maar is nu ook operationeel. Via het meldpunt wil de Vlaamse overheid een duidelijk beeld krijgen van de plaatsen en de omvang van de schade die de wilde varkens aanrichten. “In eerste instantie focussen we ons op de schade van everzwijnen aan landbouwgewassen en in het verkeer. Maar in principe kunnen alle vormen van schade worden gemeld”, zegt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder van ANB.

Volgens ANB gaat het om het eerste meldingsplatform voor wildschade in Vlaanderen. Boerenbond startte in Limburg al eerder zo’n meldpunt, maar omdat er geen schadevergoeding aan was gekoppeld, was het succes beperkt. “We merkten dat bij overleg over problemen met everzwijnen en hoe die aan te pakken, er weinig of geen objectieve gegevens bestaan over schade die de dieren aanrichten. En dat zowel voor de landbouw als in het verkeer. Omdat we op andere fronten al werken via een e-loket en jagers en landbouwers vertrouwd zijn met dit kanaal, was het voor ons een logische keuze om er een nieuwe rubriek schademeldingen aan toe te voegen”, aldus Vanwanseele.

De overheid wil met informatie die via het meldpunt wordt verzameld over de omvang van de schade en de plaatsen waar die schade zich concentreert, het beleid bijsturen. “Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen het platform gaan gebruiken en zo nauwkeurig mogelijk de schade gaan doorgeven”, vervolgt de woordvoerder. De verzamelde gegevens moeten er ook voor zorgen dat het debat tussen alle betrokken partijen sereen en op basis van objectieve gegevens kan verlopen zodat er een akkoord kan komen over een gezamenlijke aanpak.

Het meldpunt voor schade door everzwijnen is een eerste aanzet voor het Agentschap Natuur en Bos. “Het is een permanent systeem dat nog uitbreidingsmogelijkheden kent. Nu is het vooral gericht op everzwijnen, maar er is al de mogelijkheid om schade door ander wild te melden. Stap voor stap zullen die mogelijkheden verder worden uitgewerkt zodat we voor alle grote wildsoorten een helder beeld krijgen”, stelt Marie-Laure Vanwanseele.

Het meldpunt voor schade door everzwijnen is een eerste aanzet in deze problematiek. “Het is een permanent systeem dat nog uitbreidingsmogelijkheden kent. Nu is het vooral gericht op de wilde zwijnen, maar er is al de mogelijkheid om schade door ander wild te melden. Stap voor stap zullen die mogelijkheden verder worden uitgewerkt zodat we voor alle grotere wildsoorten een helder beeld krijgen van waar ze voor problemen zorgen.” ANB waarschuwt er evenwel voor dat een melding van schade niet meteen betekent dat men ook recht heeft op schadevergoeding. “Enkel voor specifieke vormen van wildschade is er een vergoeding mogelijk. Dat kan via een ander e-loket. Een link tussen de twee loketten is er nog niet. Bedoeling is wel dat die er op termijn komt.” 

Meer informatie: E-loket ANB

Bron: Het Nieuwsblad/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via