nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.01.2018 Melkprijs gaat producenten opnieuw op de proef stellen

De melkprijs bezorgt landbouwers opnieuw hoofdbrekens. De European Milk Board toonde afgelopen week de reuzegrote stocks melkpoeder. Dat de poedervoorraad een probleem is, bevestigde adviesbureau Liba tijdens het landbouwcongres van de provincie Limburg. Melkveehouders kregen te horen dat ze de komende maanden maar beter rekening houden met een povere melkprijs die daalt naar 30 cent. Ook de studiedienst van Boerenbond vermoedt dat 2018 minder goed zal zijn dan 2017, maar waagt zich niet aan een melkprijspronostiek. Terugkerend element in de analyses is dat de (Europese) melkproductie momenteel te groot is.

Beeld je een loods in die vier voetbalvelden groot is en waar de paletten drie hoog gestapeld staan, dan heb je een idee van de omvang van 12.600 ton melkpoeder. Dat is de hoeveelheid die gestockeerd staat bij Vincent Logistics in Herstal, waar de European Milk Board de pers mee naar toe nam om te laten zien dat de marktinterventie die de EU in crisistijd pleegde nu als een zwaard van Damocles boven de zuivelsector hangt.

Die 12.600 ton melkpoeder in Herstal is slechts drie procent van de in totaal 375.000 ton die verspreid over een aantal lidstaten in opslag ligt. Dat is zonder meer een enorme voorraad, voornamelijk in 2016 opgebouwd toen de Europese Commissie de zieltogende melkprijs wou ondersteunen door melkpoeder uit de markt te halen. Het lukte in 2017 niet om de stocks af te bouwen want heel de wereld wou (dure) boter kopen, maar voor spotgoedkope melkpoeder uit interventie waren er nauwelijks kopers.

Gezien de beperkte houdbaarheid van melkpoeder is de Europese Commissie van plan om de poedervoorraad dit jaar aanzienlijk af te bouwen. De bezorgdheid dat dit druk zal zetten op de zuivelprijzen wordt veel breder dan alleen door de European Milk Board gedeeld. Federaal landbouwminister Denis Ducarme liet na de EMB-actie bijvoorbeeld weten dat de Europese Commissie een fout maakt met zware gevolgen indien ze de stocks te brutaal afbouwt. De boodschap dat voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd, is overgemaakt aan landbouwcommissaris Phil Hogan.

Het ziet er naar uit dat melkveehouders in 2018 opnieuw op de proef zullen worden gesteld. Veel tijd om op adem te komen, was hen niet gegund want 2015 en 2016 waren ronduit slechte jaren. In 2017 deden de hoge boterprijzen de melkprijs stijgen naar een goed gemiddeld niveau van zo’n 36 euro per 100 liter. De melkveebarometer, gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, geeft aan dat de rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf in het vierde kwartaal van 2017 verder gestegen is tot 122 procent van het vijfjarige gemiddelde.

Vorig jaar is er in ons land weer meer gemolken. Cumulatief zijn de leveringen van januari tot november 3,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2016. Boerenbond vermoedt dat dit verschil nog groter wordt omdat eind 2016 heel wat melkveehouders de productie geremd hebben als reactie op de lage melkprijs en gestimuleerd door de EU-subsidie binnen het melkreductieprogramma. Zowel in Vlaanderen als Wallonië steeg vorig jaar de melkproductie, die naar schatting zal uitkomen op ongeveer 3,8 miljard liter Belgische melk.

In heel de wereld werd er vorig jaar harder gemolken dan in 2016. “Begin 2017 was vooral de VS verantwoordelijk voor de hogere melkproductie; maar de laatste maanden is Europa het hardst aan het produceren”, meldt Boerenbond via zijn ledenblad. Voor de melkprijs zou het gunstig uitdraaien dat de melkproductie wat afremt. Het zijn in de eerste plaats de Europese melkveehouders die het aanbod kunnen bijsturen want zij produceren momenteel (te) veel. Het in melkveehouderij gespecialiseerde adviesbureau Liba toonde dat met een grafiek tijdens het provinciaal landbouwcongres in Genk. Ook de melkpoedervoorraad stipte Liba aan als problematisch voor de melkprijs.

Anderzijds staan niet alle wijzers op rood in 2018 want de mondiale vraag is goed. China schroefde zijn import van melkpoeder fors terug in 2015, maar heeft die hernomen in 2016 en 2017. Voor 2018 wordt een verdere importgroei verwacht. De olieprijzen zitten in stijgende lijn, wat de koopkracht in de olieproducerende landen vergroot. Minder gunstig is dat de wereldwijde economische groei dit jaar zou verzwakken. Boerenbond houdt het erbij dat de gemiddelde melkprijs in 2018 lager zal zijn dan in 2017. Liba voorziet dat de melkprijs in de eerste jaarhelft daalt naar 30 cent. De tweede jaarhelft is onvoorspelbaar, maar een snel herstel van de melkprijs is niet uitgesloten.

Bron: eigen verslaggeving / Boer&Tuinder

Volg VILT ook via