nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

07.02.2017 Melkprijs maakt de grootste bokkensprong in eigen land

In geen enkel ander Europees land kregen de melkveehouders vorig jaar zo sterk te maken met de schommelingen van de vrije markt als in België. Voor de claim dat België – met Milcobel als referentie – van alle prijsnoteringen de volatielste melkprijs had, baseert het weekblad Landbouwleven zich op de LTO-melkprijsvergelijking. Nemen we die er bij, dan levert dat nog een tweede opmerkelijke vaststelling op. Bij de zuivelverwerkers die de hoogste melkprijzen uitbetaalden, schommelden de maandelijkse melkprijzen het minst. Bij de Franse afnemers heeft dat te maken met een afwijkende melkprijssystematiek, en met het straatprotest van boze boeren dat druk op de ketel zette.

Bijna alle zuivelondernemingen hebben eind vorig jaar hun melkprijzen verder verhoogd, gemiddeld naar 32,09 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat is een stijging met 1,23 euro ten opzichte van november. Nadat de melkprijzen van december bij alle grote afnemers bekend waren, maakte de LTO-melkprijsvergelijking de balans op van kalenderjaar 2016. Voorlopig komt de gemiddelde Europese melkprijs voor 2016 uit op 27,91 euro. Dat is ruim negen procent minder dan een jaar eerder toen landbouwers 30,68 euro per 100 kilo ontvingen.

In de kop van het peloton voor 2016 zitten het Italiaanse Granarolo (36,83 euro), het Finse Valio (34,53 euro) en de Franse zuivelverwerkers Danone (31,57 euro) en Sodiaal (30,29 euro). Bij de laatste twee zal er nog een neerwaartse correctie gebeuren om rekening te houden met de verschillende prijzen die ze uitbetalen voor A- en B-melk. De coöperaties zullen dit jaar nog een nabetaling uitkeren over de in 2016 geleverde melk zodat de vergelijking gebaseerd is op de voorschotmelkprijzen. Daardoor kan de eindbalans pas in juni opgemaakt worden. Die zal gunstiger ogen voor firma’s zoals FrieslandCampina, Arla en Milcobel.

De sterke daling van de melkprijs van het Britse Dairy Crest, van 34,44 euro in 2016 naar 26,67 euro, wordt toegeschreven aan de waardedaling van het Britse pond ten opzichte van de euro. Van alle melkveehouders zijn de Ieren het diepst door het dal gegaan. Hun coöperatie Glanbia betaalde in mei en juni een melkprijs van 20,03 euro per 100 kilo, exclusief de gemiddelde aanvulling van 1,35 euro gedurende het ganse jaar.

Behalve de lage melkprijzen viel het jaar 2016 ook op vanwege de grote maandelijkse prijsverschillen. Aan het begin van de zomer bereikten de maandelijkse melkprijzen een absoluut dieptepunt, terwijl ze aan het eind van het jaar sterk stegen. Die trend is niet bij elke afnemer even duidelijk zichtbaar. De grafiek die opgesteld is door de Nederlandse zuivelbranche toont aan dat de maandelijkse schommelingen het kleinst waren bij de zuivelverwerkers met de hoogste melkprijzen.

Het is geen toeval dat de Franse ondernemingen Danone, Sodiaal, Savencia en Lactalis uitblinken met een relatief hoge en stabiele melkprijs in het crisisjaar 2016. Van deze vier noteerde Lactalis het grootste maar al bij al nog beperkte verschil tussen de hoogste (31,83 euro in december) en laagste (27,48 euro) maandelijkse notering. “Dit is waarschijnlijk een gevolg van de Franse melkprijssystematiek”, verklaren de auteurs van de melkprijsvergelijking, dat zijn de European Dairy Farmers en ZuivelNL.

Contractueel is in Frankrijk vastgelegd dat de maandelijkse melkprijzen worden afgeleid van landelijke prijsnoteringen voor diverse zuivelproducten. Dit betreft voor een belangrijk deel consumptiemelkproducten die op de binnenlandse markt worden afgezet. Deze opbrengstprijzen schommelen veel minder dan de prijsnoteringen voor basisproducten zoals boter en melkpoeder. Daarnaast hebben de Franse zuivelondernemingen onder druk van melkveehouders de melkprijzen minder verlaagd en na de zomer weer verhoogd.

De gemiddelde melkprijs van Milcobel voor 2016 (26,4 euro) verbergt een grote variatie. Het verschil tussen de laagste en de hoogste melkprijs die in de loop van het jaar werd uitbetaald, was zelfs nergens zo groot als bij Milcobel in eigen land. De LTO-melkprijsvergelijking zoekt een verklaring in de afhankelijkheid van de noteringen van basiszuivelproducten, en in een prijsbeleid dat de ontwikkelingen op de afzetmarkt bijna direct vertaald in de producentenprijs. Of die hypothesen hout snijden, zullen we later deze maand proberen uit te vissen tijdens een gesprek met de top van Milcobel. Aanleiding voor deze ontmoeting is de berichtgeving over 100 vertrekkers bij Milcobel, en de harde conclusies die daar door het Algemeen Boerensyndicaat aan vastgeknoopt werden.

Bron: Landbouwleven / www.milkprices.nl / eigen verslag

Beeld: milkprices.nl

Volg VILT ook via