nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.09.2017 Melkveehouderij verkeert in rustig vaarwater

De financiële situatie in de melkveehouderij is stabiel, meldt het Departement Landbouw en Visserij. In de zuivelbarometer, die de resultaten weergeeft tot en met het tweede kwartaal (april-juni), stijgt het voortschrijdend bruto saldo verder naar 83. Deze maatstaf voor de jaarrentabiliteit ligt ten opzichte van de referentieperiode nog steeds op een laag niveau. De zomermaanden die (nog) niet in de berekening vervat zitten, kunnen beterschap brengen want de melkprijs steeg sindsdien onder invloed van de torenhoge boterprijs.

Na het snelle herstel van de melkprijs tijdens de tweede helft van 2016 is de prijs vanaf januari tot mei opnieuw lichtjes beginnen dalen. De melkprijs daalde van 35,3 eurocent per liter in het eerste kwartaal van 2017 naar 34,2 eurocent in het tweede kwartaal, lezen we af uit de Vlaamse zuivelbarometer. De opbrengsten uit reforme koeien namen in diezelfde periode toe. De zeer lage verkoopprijs van nuchtere kalveren verdubbelde bijna, maar dat heeft slechts een beperkte impact op de index. Globaal daalt de index van de opbrengsten van 103 naar 102. Krachtvoeders, energie en meststoffen werden ietsje goedkoper, maar de index van variabele kosten bleef onveranderd.

Door de melkprijsverlaging in het tweede kwartaal daalt de index van het actueel bruto saldo van 96 naar 94. Dat heeft te maken met een beperkte melkprijsverlaging tijdens het tweede kwartaal. De index van het voortschrijdend bruto saldo klimt verder naar 83. Dat blijft echter nog steeds een lage waarde. Het voortschrijdend bruto saldo is een maatstaf voor de rentabiliteit in de melkveehouderij van het afgelopen jaar.

De jongste zuivelbarometer bestrijkt de periode tot en met juni. Het is pas vanaf juli dat de zuivelmarkt opnieuw de vlucht vooruit nam. De boterprijs is momenteel ongezien hoog en dat vertaalt zich door in de melkprijs, zelfs al weegt er een grote interventievoorraad melkpoeder op de markt in Europa. De Belgische zuivelindustrie noteerde eind augustus een boterprijs van 666 euro per ton.

Ter illustratie: Milcobel verhoogde de melkprijs voor de juli-leveringen naar 37,1 euro per 100 liter reëel uitbetaalde melk. In juni was de melkprijs al met een euro gestegen, na vier maanden status-quo in het voorjaar. Het bedrijf duidde dat de melkprijsstijging het gevolg is van een zeer goede valorisatie als kaas en room. Magere melkpoeder geraakt daarentegen niet los van het interventieprijsniveau.

Meer info: Departement Landbouw en Visserij

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via