nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.01.2015 "Mentaliteitswijziging naar rationeel watergebruik"

Naar aanleiding van een rapport van het Rekenhof dat waarschuwt voor een mogelijke water-blackout roept het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) op tot een mentaliteitswijziging naar rationeel watergebruik, zowel bij de burger als bij andere watergebruikers. Verder benadrukt afgevaardigd bestuurder Dirk Van der Stede dat niet alleen het grondwater, maar ook de kostprijs en de lozingsnormen belangrijke parameters zijn om tot een integrale benadering van de waterproblematiek te komen.

Acht van de 42 grondwaterreservoirs in Vlaanderen hebben een te laag peil, wat in combinatie met de klimaatverandering, een verdere verharding van de Vlaamse oppervlakte en de groeiende bevolkingsdichtheid in de toekomst voor waterschaarste zou kunnen zorgen. Dat staat te lezen in een rapport van het Rekenhof. "In de aandacht die hieraan wordt gegeven, wordt voornamelijk gefocust op grondwater terwijl de kostprijs, lozingsnormen en een integrale benadering van de waterproblematiek even belangrijk zijn", reageert het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA).

De sleutel om Vlaanderen te blijven voorzien van voldoende water van goede kwaliteit tegen een redelijke prijs, met respect voor de natuur en de drinkwatervoorziening, is een optimale samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekers en overheid, aldus VLAKWA. De economische consequenties van een falend waterbeleid mogen niet onderschat worden: in Vlaanderen is één op de zes werknemers actief in één van de 12 meest waterverbruikende sectoren.

Maar volgens VLAKWA is Vlaanderen "een topregio" wat beleid en technologie betreft om wateruitdagingen aan te pakken. Voorwaarde is een "integrale benadering". Niet alleen vergunningen en heffingen zijn van belang, ook de flankerende maatregelen, begeleiding en nieuwe technologieën zijn noodzakelijk. "Bovendien is een mentaliteitswijzing naar rationeel watergebruik bij de burger en bij alle watergebruikers nodig", zo klinkt het. "De industrie heeft trouwens al heel wat inspanningen geleverd."

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via