nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.06.2017 Mestbank wil afstand tot waterloop strenger controleren

In gebieden met intensieve groenteteelt en een hoog gebruik van kunstmest stagneert de waterkwaliteit. Bovendien blijkt dat er vaak weinig aandacht wordt geschonken aan de afstandsregels tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest. Dat heeft de Mestbank vastgesteld bij controles op het terrein. Dat kan grote gevolgen hebben voor het nitraatgehalte in het water. Daarom zullen er extra controles komen op het gebruik van kunstmest in de buurt van waterlopen, zo laat de Mestbank weten.

Wanneer mest op de akkers wordt gebracht, is het belangrijk om voldoende afstand te houden van waterlopen. Het mestdecreet bepaalt dat de minimale afstand tot gecatalogeerde waterlopen vijf meter moet zijn. In VEN-gebieden en op percelen met een steile helling moeten boeren zelfs tien meter afstand houden tot waterlopen. “Die regels gelden niet alleen voor dierlijke en andere organische meststoffen, maar ook voor het toedienen van kunstmest”, laat de Mestbank weten.

De gevolgen van onachtzaam bemesten, zijn groot. Als mest in het water terechtkomt, kan het nitraatgehalte te hoog worden. Als de wettelijke norm van 50 milligram per liter nitraat overschreden wordt, is de kans groot dat het hele afstroomgebied focusgebied wordt en dat alle landbouwers uit de buurt strengere maatregelen moeten nemen op vlak van bemesting. Gezien het grote belang zullen toezichthouders van de Mestbank extra controles uitvoeren in de buurt van waterlopen.

Bij ernstige inbreuken zullen ze een proces-verbaal opmaken dat kan leiden tot een geldboete. “De vaststellingen zullen ook doorgegeven worden aan het Departement Landbouw en Visserij dat een korting op de rechtstreekse inkomenssteun zal toepassen”, klinkt het. Daarnaast kan de Mestbank een eerder verkregen vrijstelling van de kwalificatie als focusbedrijf intrekken of kan de landbouwer geen nieuwe vrijstelling meer krijgen tijdens een periode van twee jaar.

Meer informatie: Mestbank controleert extra op afstand tot waterlopen

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via