nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.03.2016 Middenveld zet federale regering op tegen glyfosaat

Enkele middenveldorganisaties hebben de federale ministers van Leefmilieu, Landbouw en Volksgezondheid in een brief gevraagd om op Europees niveau tegen de verlenging van de markttoelating voor glyfosaat te stemmen. Ze wijzen op de te grote risico's voor de volksgezondheid aangezien die actieve stof uit onkruidbestrijders veelvuldig gebruikt wordt in tuinen en in de landbouw en (tot voor kort, nvdr.) ook in openbare diensten. Begin volgende week komen experten van de 28 lidstaten bijeen om te beslissen of de Europese Commissie de vergunning voor glyfosaat voor 15 jaar moet verlengen.

De briefschrijvers - een coalitie van gezondheids-, milieu-, gezins-, en consumentenorganisaties - vinden dat glyfosaat van de markt gehaald moet worden. Zij halen de conclusies aan van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. De onderzoeksinstelling die deel uitmaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie bepaalde in 2015 dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens".

De organisaties wijzen op tekortkomingen in het onderzoek van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) die tot precies de tegenovergestelde conclusie kwam en herinneren eraan dat het Franse voedselveiligheidsagentschap recent haar twijfels uitte bij het onschadelijke karakter van glyfosaat. "Het is bovendien verbazend dat de Europese Commissie het gebruik van glyfosaat opnieuw wil toelaten, alvorens haar eigen agentschap (European Chemicals Agency of ECHA) zich over de classificatie van deze actieve stof heeft uitgesproken."

In een brief, getekend door Bond Beter Leefmilieu (een federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen) en haar Franstalige tegenhanger Inter-Environnement Wallonie (IEW), Velt, Test-Aankoop, Nature & Progrès, Kom op tegen Kanker en Alliance for Childhood, wordt gevraagd dat de nationale vertegenwoordiger van België in het komende 'Standing committee on Plant Animal Food en Feed meeting' tegen de hernieuwing van de licentie stemt. Minstens vragen ze uitstel van de beslissing tot ECHA zich uitgesproken heeft.

De organisaties vragen verder om nationaal erkende producten met glyfosaat te bannen op plaatsen met een hoog risico op blootstelling, waaronder particulier gebruik en gebruik op openbare plaatsen, en het onderzoek naar ecologisch verantwoorde alternatieven te versnellen. Ook willen ze een intensere biomonitoring van kwetsbare groepen, waaronder vrouwen en kinderen. In hetzelfde dossier roepen de Europese Groenen deze week burgers op om te protesteren tegen de verwachte vergunning van glyfosaat. Europarlementlid Bart Staes (Groen) vraagt de Commissie om het voorzorgbeginsel in te roepen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via