nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

21.06.2016 Milcobel keert winst van 2015 volledig uit aan leden

Zuivelcoöperatie Milcobel betaalde in 2015 een gemiddelde melkprijs van 28,91 euro per 100 liter uit aan haar leden-melkveehouders. Dat is 20 procent minder dan in 2014. Door de lage prijzen daalde de geconsolideerde omzet van de zuivelgroep afgelopen jaar tot 945 miljoen euro. Dat zorgde voor een winst van 1,6 miljoen euro. “De algemene vergadering heeft beslist om een dividend uit te keren van vier procent, goed voor ruim 1,5 miljoen euro. Dat betekent dat alle winst naar de leden gaat en er geen toename is van de reserves”, zei CEO Eddy de Mûelenaere tijdens de algemene vergadering van de onderneming.

Ondanks de afbrokkeling van de prijzen gedurende 2015 groeide de melkproductie na het wegvallen van de melkquota. “Naar het jaareinde toe was er zelfs nog een extra productiepiek. Terwijl de markt juist een lager aanbod nodig heeft, stimuleren de lage melkprijzen individuele leveraars om maximaal te produceren om zo de liquiditeitspositie te vrijwaren”, legt de Mûelenaere uit. Die piek bezorgde sommige zuivelbedrijven verwerkingsproblemen en dat vertaalde zich in overproductie in bepaalde productgroepen, zoals kaas. “Daardoor kelderden ook de prijzen van nog redelijk gevaloriseerde producten tegen het jaareinde en begin 2016.”

De oorzaken voor de steeds verder dalende prijzen zijn enerzijds een belangrijke vraaguitval door de boycot van Rusland en door de terugloop van zuivelinvoer in China dat eerder te hoge stocks aangelegd had. Naast de vraaguitval zijn er ook de gevolgen van het wegvallen van de quota. Daardoor steeg de Europese melkproductie van april 2015 tot maart 2016 met 7,3 procent. Vooral in Ierland (+31,4%), België (+21,3%) en Nederland (+17,9%) werd de productie duchtig opgetrokken. “Dit overaanbod van melk in Europa maakt de vooruitzichten ook niet rooskleurig. Gelukkig houdt de interventie de bodem in de markt”, aldus de Milcobel-CEO.

Ook Milcobel zag zijn melkaanvoer in 2015 stijgen met 4,5 procent, van 1,172 miljard naar 1,225 miljard liter. Het aantal leveraars daalde dan weer van 2.777 naar 2.687 (-3,2%). “Dat is een normale evolutie, in lijn met vorige jaren”, zegt de Mûelenaere. “Dat betekent wel dat de gemiddelde grootte van onze leveraars nu 456.000 liter per jaar is tegenover 422.000 liter in 2014. De trend naar meer verschil tussen groot en klein tekent zich wel steeds duidelijker af. Bijna 60 procent van de leden levert minder dan 400.000 liter, maar dat vormt minder dan 30 procent van de melk. De middengroep van 400.000 tot 900.000 liter levert met een derde van de leden bijna de helft van de melk en de groep leveraars met meer dan 900.000 liter (10%) levert intussen al een kwart van onze melk.”

De groei bij de leden zorgde ook dat de melkverwerking door Milcobel de hoogte inging in 2015. In totaal ging het om bijna zes procent omdat er door de lage spotprijzen weinig melk verkocht werd. Zoals voorzien werd meer melk verwerkt tot kaas. Zo nam de mozzarellaproductie toe met 40 procent. “Er werden nieuwe markten en klanten gevonden en ondanks de prijsdruk kon het product nog net de melkprijs betalen”, vertelt de Milcobel-topman. Het volume consumentenkaas bleef stabiel, net zoals dat van drinks, maar voor dit laatste product blijven de marges oninteressant. Het volume melkpoeder werd zoals afgesproken teruggeschroefd van 55 procent vroeger naar 45 procent vandaag. “Maar de lage marktprijzen voor melkpoeder waren onvoldoende om de melkprijs te dekken, luidt het.” Boter- en roomverkopen droegen wel sterk bij tot het resultaat van de groep.

Dit alles zorgde ervoor dat de geconsolideerde omzet daalde van 1,011 miljard euro in 2014 naar 945 miljoen afgelopen jaar. Het nettoresultaat bedraagt 1,6 miljoen euro en is volgens Eddy de Mûelenaere ondanks de lagere productprijzen toch in lijn met dat van 2014. “Dat is voor een groot deel te danken aan de prestaties van Ysco. Onze roomijstak kon een groei van 12 procent in volume en 15 procent in omzet realiseren. Ook de goede performance in consumentenkaas en kaashandel spelen hierbij een rol.” De algemene vergadering besliste om 1,5 miljoen euro, bijna de volledige winst, onder een dividend van vier procent uit te keren aan de leden.

Qua investeringen vestigde Milcobel in 2015 opnieuw records. Zestig miljoen euro werd geïnvesteerd in de verbetering en uitbreiding van de productiecapaciteit. De vestiging in Moorslede werd uitgerust met een installatie voor indikking van wei en in Kallo werd verder gewerkt aan een nieuwe poedertoren met vernieuwde indamper-installaties. Dit laatste project kost maar liefst 85 miljoen euro, een kost die gespreid werd over drie jaar. Door die gerealiseerde investeringen nam het vast actief afgelopen jaar toe met ruim 35 miljoen euro. De financiële schulden van de zuivelgroep liepen ook op met 25 miljoen euro.

CEO de Mûelenaere had het tot slot ook over de verwachtingen voor 2016. “Veel te veel melk, de uitblijvende vraag en grote voorraden zorgen ervoor dat een structureel herstel nog niet meteen aan de orde is”, meent hij. Maar dat Milcobel in 2016 beduidend meer melk zal verwerken, staat buiten kijf. “We verwachten een toename van de melkaanvoer met bijna een kwart, enerzijds door de groei van onze bestaande leden maar anderzijds ook door de nieuwe toetreders tot de coöperatie.”

Begin dit jaar nam Milcobel immers nog heel wat nieuwe leden aan, melkveehouders die door private zuivelfirma’s zoals FrieslandCampina of Olympia aan de deur waren gezet. “Private firma’s gaan zich in moeilijke marktomstandigheden ontdoen van het teveel aan moeilijk valoriseerbare melk door leveraars af te stoten. Tot nu toe is dit in België zonder grote kleurscheuren verlopen omdat de twee grote coöperaties wel geïnvesteerd en gediversifieerd hebben en zij tot op heden quasi alle opgezegde leden opgenomen hebben”, zegt de Mûelenare, maar hij wijst erop dat Milcobel daar in het belang van de eigen leden niet mee kan doorgaan. “Wij moeten die melk wel zien te valoriseren. Laat mij duidelijk zijn, de coöperatie is niet de oplossing voor problemen die door anderen veroorzaakt worden. Men kan van ons niet verwachten dat we de dweil van de markt zijn.”

Meer informatie: Jaarverslag 2015

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via