nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2018 Minder aardappelen en vollegrondsgroenten in Vlaanderen

De stijging van het aardappelareaal in België van 95.283 hectare naar 96.617 hectare komt volledig op het conto van Wallonië. Uit de voorlopige areaalcijfers gebaseerd op de verzamelaanvraag van 2018 blijkt dat het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen daalt met 6,2 procent tot ruim 49.950 hectare. Opvallend is ook dat het areaal vollegrondsgroenten met maar liefst 10,5 procent daalt. De teelt van voedergewassen zit dan weer sterk in de lift. Het areaal glasklaver bijvoorbeeld stijgt met ruim 15 procent.

Uit cijfers die de North-Western European Potato Growers (NEPG) vorige week bekendmaakte, blijkt dat het aardappelareaal in ons land dit seizoen stijgt met 1,4 procent tot 96.617 hectare. Nochtans laat de verzamelaanvraag 2018 nu zien dat het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen daalt van 53.260 hectare in 2017 naar 49.953 hectare dit seizoen (-6,2%). Het areaal pootaardappelen stijgt evenwel met 4,47 procent tot 1.460 hectare, wat maakt dat het totale aardappelareaal in onze regio uitkomt op 51.414 hectare (-5,9%). Dat betekent dat de lichte stijging van het aardappelareaal in ons land volledig op rekening komt van Wallonië. Vermoedelijk komt de oppervlakte aardappelen er dit jaar uit boven de 46.000 hectare. 

Naast een daling van het aardappelareaal zit ook de teelt van vollegrondsgroenten in een negatieve spiraal. Met uitzondering van bloemkool (+5,2%) en wortel (+1%) daalt het areaal voor zowat alle groenten. De sterkste daling is er voor spinazie (-13,4%), prei (-9,8%) en bonen (-7,2%). De vollegrondsgroentetelers hebben dan ook twee heel moeilijke jaren achter de rug: 2016 was een heel nat jaar, waar het vorig jaar extreem droog was. In de fruitsector tekent de verschuiving van appel- naar de perenteelt zich verder af: het appelareaal daalt met bijna drie procent tot zo’n 5.400 hectare, terwijl het perenareaal met ruim drie procent stijgt tot 9.335 hectare.

Het areaal voedergewassen stijgt van ruim 15.000 hectare in 2017 naar 17.144 hectare dit jaar (+13,8%). Vooral het areaal grasklaver gaat sterk de hoogte in, tot net geen 15.000 hectare. Dat betekent een toename van 15,6 procent. Ook het areaal maïs gaat omhoog. Korrelmaïs wordt in 2018 geteeld op ruim 50.000 hectare (+6,8%) en silomaïs op 130.800 hectare (+3,6%). In de graangewassen valt dan weer een daling te noteren: het totale areaal neemt af met 2,7 procent tot 81.872 hectare. Ook bij de voederbieten valt een areaalafname waar te nemen van 7,4 procent tot 3.436 hectare. Het suikerbietenareaal daalt met 2,5 procent en ligt net boven de 24.000 hectare. 

Meer informatie: Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2018

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via